Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trolltema

Skapad 2018-11-05 15:33 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F
Du kommer att få lyssna på spännande musik, få inspiration från trollbilder, skapa en egen figur och ett landskap. Tillsammans kommer vi att göra en egen trollsaga, som vi presenterar för de andra grupperna.

Innehåll

TEMA TROLL ht-18

 

Varför?

Vi, pedagoger, har valt att arbeta med ett gemensamt tema i “huset”. Barnen får jobba med liknande saker, såsom att skapa en figur och ett landskap, att göra en egen saga och få testa greenscreen och vara med på ett “trollfoto”.

Barn och pedagoger får en chans att lära känna fler barn från den andra gruppen.

 

Syfte och mål:

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer… Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. (Kap 3 Lgr11 rev 17).

 

Språk och kommunikation

• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Skapande och estetiska uttrycksformer

• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Hur?

Vi delar upp eleverna i fyra smågrupper. Vi har valt ut att arbeta med: Greenscreen (testa och foto), sagoskapande (valfritt sätt) och att skapa en figur (av trolldeg) och ett gemensamt landskap till alla figurerna.

Alla får åka till konserthuset och lyssna på “Bergakungens sal”. Alla får brainstorma och reflektera efter konserthuset. Alla får vara med på uppstarts-happening. Alla bjuder på drop-in med vernissage så föräldrar kan komma och titta på vårt temaarbete.

 

När?

Vi startar upp måndagen den 8/10 med en “happening”. Vi, pedagoger, klär ut oss till troll  och lyssnar på musiken “Bergakungens sal”.

Under onsdagen och torsdagen åker båda grupperna till konserthuset och lyssnar på Symfoniorkestern som spelar musiken “Bergakungens sal”.

Barnen får brainstorma och reflektera om vad de har hört, sett och gjort under första veckan.Avslutning?

Den 25/10 har vi drop-in och vernissage om vårt tema.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: