👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg School En7

Skapad 2018-11-05 15:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Ever wondered what life is like in an American school or in an English boarding school? What do you think about wearing a school uniform? In this project we will find out more about these things and many more!

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet ska du öva olika förmågor:

1. Läsförståelse

2. Att uttrycka din åsikt i skrift och tal.

3. Presentera något inför publik.

4. Du ska också få lära dig många nya ord.

5. Du ska även lära dig något om hur skolan kan se ut i engelskspråkiga länder. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med temat skola och arbeta med följande delar:

Läsa delar ur Diary of A Wimpy Kid med tillhörande uppgifter.

Läsa ur Harry Potter och Hogwarts 

Diskutera skoluniformer.

Skriva brev där du uttrycker dina åsikter i en speciell fråga.

Titta på avsnitt av Life on Scilly (UR).

Skapa en drömskola som redovisas för klassen. Detta sker som grupparbete.

Grammatik: Preteritum och substantiv  

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta i Googledokument och Google presentationer. Vi använder oss även av UR-material, Quizlet och learnenglishteens hemsida från The British Council.

Visa din kunskap - Bedömning

1. Du visar din kunskap genom att delta aktivt på lektionerna i exempelvis diskussioner och talövningar.

3. Du skriver brevuppgiften och lämnar in i classroom.

4. Du deltar aktivt i presentationen av grupparbetet.

5. Du skriver läs- och hörförståelsetester. Ingen speciell förberedelse krävs.

 

Reflektion

Hur gör du för att delta aktivt på lektionen?

Hur bidrar du till att vi kan får studiero på lektionerna?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Fg Skriftlig förmåga - för området school

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.

En
FG Muntliga framställning - school

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehåll Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text. Röd tråd saknas. Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig.
Begripliga men enkla meningar. Röd tråd finns delvis. Det saknas flyt och du talar med många avbrott.
Talar med sammanhang och flyt. Röd tråd finns.
Talar med sammanhang, ledigt och personligt. En tydlig röd tråd finns. Fylligt och välbeskrivet innehåll.
Uttal Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt. Uttalet ligger långt ifrån engelskans intonation/accent.
Uttalet är begripligt. Uttalet närmar sig engelskans intonation/accent. Delvis svensk intonation.
Uttalet är klart och tydligt. Bra intonation/accent.
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för engelsk intonation/accent.
Ordförråd
Ordförrådet har brister. Har svårt för att formulera sig. Använder svenska ord.
Ordförrådet är enkelt. Kan använda enkla fraser.
Ordförrådet är någorlunda varierat. Ordförrådet är anpassat till ämnet.
Ordförrådet är utvecklat och varierat .Ordförrådet är väl anpassat till ämnet.
Språkriktighet
Grammatik Meningsbyggnad
Förstörande fel som leder till att man missförstår. Det förekommer svenska ord. Behärskar ej tempus.
En del fel som är störande, dock inte förstörande. Behärskar tempus till viss del.
Relativt god grammatisk korrekthet. Få fel. Behärskar tempus till stor del.
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel. Behärskar tempus väl.
Strategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt Röststyrka
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder flera strategier
Använder flera strategier och dessa samspelar väl så att kommunikationen blir tydlig och intressant.