Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete

Skapad 2018-11-05 17:05 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Temaarbete
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Vi lär om olika yrkesområden. Vi lär om vad skyltar i närmiljön berättar.

Innehåll

 •  

Pedagogisk planering

 

Pedagogisk planering med delar ur centralt innehåll för individ och samhälle, språk och kommunikation.

 

Under höstterminen 2020 och delar av vårterminen kommer eleverna att arbeta med att lära om olika yrkesområden. Arbetssättet/undervisningen har både en sociokulturell och en individuell inriktning och meningen med metoderna är att de ska komplettera varandra för att eleverna ska ges flera möjligheter till inlärning och befästande av kunskaper. När eleverna arbetar och lär av varandra är smartboarden ett centralt verktyg som används. Undervisningsmaterialet/lektionerna är utarbetade och anpassade för elevgruppen som har både läsande och icke läsande elever. I de individuella uppgifterna arbetar eleverna enskilt med samma material/tema men i skilda varianter. Detta beroende på elevernas förkunskaper. Studiebesök inom några av de studerade yrkesområdena planeras under vårterminen. I den pedagogiska planeringen ingår att vi ser en serie med UR-filmer ”Smutsiga jobb” vilka beskriver olika yrken. Filmerna har teckenspråkstolkning och tillsammans går vi igenom vad vi ser och via bildstöd och tecken lär eleverna sig känna igen de yrken som filmerna beskriver. Under vårterminen kommer eleverna att följa ytterligare en UR-satsning om yrkesgrupper som arbetar på natten.

 

Andra delar inom INI-området

 

Under läsåret får eleverna vid ett tillfälle i veckan öva på att känna igen sig utomhus. Under utevistelser kommer gruppen att öva sina logografiska kunskaper. De får en ”karta” ett papper att orientera sig efter. När de hittar kännetecknet markerar man i en ruta. Tillsammans pratar vi om vad vi ser och vad skyltar på kartan och i verkligheten betyder.

 

Varje vecka ser gruppen Lilla Aktuellt.

 

            Delar av det centrala innehållet i ämnesområdet Individ och samhälle som behandlas är:

 

 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.

 • yrkesområden och vad de bidrar med. Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.    

 

 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.

   

   

  Delar av det centrala innehållet i ämnesområdet språk och kommunikation som behandlas är:

   

 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.

 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

 

 

 

Bedömning av elevernas kunskaper utgår från två olika bedömningsgrunder med utgångspunkt i elevens egna förutsättningar. Grundläggande nivå och fördjupade kunskaper.

 

 

 

Läsåret 2018–2019

 

Marie Zetterberg

 

Speciallärare

 

Individuella programmet

 

Ljungbergsgymnasiet

 

Röda vägen 56

 

784 32 Borlänge

 

Uppgifter

 • Temaarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
  INI  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -

Matriser

SPR INI
Individ och samhälle INI

SAMHÄLLE Sveriges politiska system med partier och val

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Elev Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassan, polisen samt hälso och sjukvården.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Metoder att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Aktuella samhällsfrågor, till exempel frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Olika yrkesområden och vad de bidrar med.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Mediekommunikation, till exempel tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Olika boendeformer i vuxenlivet.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

GEOGRAFI OCH HISTORIA Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Olika bostadsmiljöer, till exempel landsbygd, förort och stad.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, till exempel genom litteratur och muntliga berättelser.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

RELIGION OCH LIVSFRÅGOR Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor

Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
Ny aspekt

Ny rubrik

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: