Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mäktiga fem

Skapad 2018-11-05 18:50 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)
De mäktiga fem är en begrepp för de grundläggande tekniska funktionerna skruven, hjulet, kilen, hävstången & lutande planet. Nu kommer du få möjlighet att fördjupa dig i dessa!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetet med "De mäktiga fem" kommer du få möjlighet att utveckla den...

Begreppslig förmåga: Du kommer att arbeta med begrepp för att utveckla betydelsen av dem och hur de relaterar till varandra.
Kommunikativ förmåga: Du kommer att få samtala, resonera och diskutera med andra skolkamrater.
Procedurförmåga: Du kommer att få söka efter information och se skillnaden på fakta och åsikter.
Analysförmåga: Du kommer att få jämföra saker (som tex hävstång och kil), hur de är lika och olika varandra.
Metakognitiv förmåga: Du kommer att få fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • förklara hur de mäktiga fem kan användas.
 • förklara fördelarna med de mäktiga fem.
 • identifiera hur vi i vardagen använder de mäktiga fem.
 • genomföra enklare fältstudier enligt instruktioner.

Detta gör jag genom att...

 • lyssna till dig i samtal.
 • läsa dina texter och dokumentationer.
 • följa ditt arbete under lektionerna.
 • följa ditt arbete vid fältstudier.
 •  

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans kommit fram till att vi vill arbeta på följande sätt...

 • gemensamma genomgångar
 • film
 • böcker
 • pröva på olika av mekanismerna.
 • prata med varandra i små grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: