Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Åk 7

Skapad 2018-11-05 18:54 i Roslagsskolan Norrtälje
Geometri: Kap 2 Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Geometri Längd, area och volym - de tre dimensionerna. Vi lär oss känna igen och beskriva olika geometriska vinklar, månghörningar och kroppar, hur vi mäter och gör beräkningar med vinklar,räknar omkrets, area eller volym av olika former och kroppar.

Innehåll

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar

 • Beräkna omkrets och area av olika månghörningar

 • Beräkna volym av prismor (t ex hur mycket det får plats i ett mjölkpaket)

 • Några enheter för längd, area och volym (t ex m, m2, m3)

 • Göra beräkningar med hjälp av triangelns vinkelsumma

 • Förstå och kunna använda begreppen som tillhör området :  Endimensionell, längd, sträcka, meter, tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell,parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd.

Bedömning

 • Bedömning sker formativt under arbetsområdets gång under lektionerna,vid enskilda och gruppinlämningsuppgifter, ett aktivt muntligt deltagande under lektionerna samt Exit tickets. 
 • Bedömning sker summativt med ett avslutande skriftligt prov i 2 delar.

Arbetssätt

Vi arbetar med:

 • Muntliga genomgångar i helklass
 • Enskilt arbete med uppgifter OneNOte, övningsuppgifter i Forms.
 • Par- och gruppuppgifter där ni får diskutera och lösa problem som sedan redovisas
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov i två delar. 

Uppgifter

 • Problemlösning Cirkeln

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Geometri åk 7

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lysande kunskaper
Geometriska begrepp
Du känner igen och kan delvis beskriva de vanligaste figurerna och vinklarna samt förklara vad area och omkrets är. Du förstår och kan förklara skillnaden mellan endimensionell, tvådimensionell och tredimensionell.
Du behärskar de matematiska begreppen och kan använda dem med säkerhet för att lösa uppgifter. Du kan med säkerhet beskriva några olika geometriska figurer och kroppar.
Du kan med god säkerhet förstå och använda alla matematiska begrepp för att lösa svårare uppgifter. Du kan med god säkerhet beskriva alla geometriska figurer och kroppar i arbetsområdet.
Metod
Du kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna vinklar, area och omkrets på några olika geometriska figurer. Du kan grunderna i att rita olika figurer.
Du kan utföra beräkningar med omkrets, area och vinklar i flera steg som kräver sammansatt information. Du kan konstruera figurer utifrån en beskrivning. Du kan lösa uppgifter med sammansatta figurer.
Du kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal, gällande omkrets, area, vinklar och volym. Du kan se mönster och förändra enheter samt dela upp figurer. Du kan utgå ifrån matematiska begrepp för att se samband.
Problemlösning
Du kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar omkrets, area och vinklar.
Du kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Du kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Du kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Du kan med säkerhet använda dig av de olika begreppen och metoderna för att lösa de svåra problemen.
Kommunikation
Du skriver ned en del av dina lösningar som kan ha vissa brister. Du kan delvis förklara hur du tänker och löser en uppgift.
Du kan redovisa dina lösningar ganska tydligt och på ett korrekt sätt. Du redovisar alla dina uträkningar och kan delvis motivera i ord hur du har löst uppgiften.
Du kan redovisa dina lösningar med mycket god struktur. Du kan på ett säkert sätt både muntligt och i skrift motivera hur du har löst uppgiften. Din redovisning är mycket lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: