Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och miljö i förskolan

Skapad 2018-11-05 19:03 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Sopsamlarmonstren, Natur och teknik
Förskola
Natur och teknik på förskolan. Hållbar utveckling och miljö. Projektarbete med materialet Sopsamlarmonstren.

Innehåll

Nuläge

På Grön kommer vi att fortsätta vårt arbete kring natur och teknik, hållbar utveckling och miljö i förskolan.

Vi har valt att arbeta med Sopsamlarmonstren som inspiration med konkret material som barnen snabbt visat intresse och nyfikenhet inför. Vi ska arbeta med natur och miljöfrågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt där barnen får inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör. Deras tankar, funderingar och hypoteser ligger till grund för vad vi ska ta reda på och vad vi ska utveckla.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 
 •  

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

   

   

   

   

   

   

  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

   

   

   

   

   

   

  förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

   

   

   

   

   

   

   

  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

   

   

   

   

   

   

  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  

   

   

   

   

   

   

  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

   

   

   

   

   

   

   

  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

   

   

   

   

   

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

   

  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

   

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

   

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,  

   

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

   

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Genomförande 

Vi kommer att introducera de olika sopsamlarmonstren för barnen och jobba med miljö på olika sätt. Vi kommer att arbeta med NTA (Natur och teknik för alla) samt koppla detta till skapandet verksamhet och drama.

 

Här är några av Sopsamlarmonstren vi kommer träffa:

Kompostina - gillar kompost, matrester och skruttar

Pappis - vill gärna ha alla våra papper som blir över, men vi kan också låna papper av Pappis om vi inte behöver så stora bitar eller om vi bara ska klippa lite.

Plastis - vill ha plast så att hen kan skapa ny plats av det som samlas in.

Metallica - gillar metall och saker som blänker

 

Smaragderna kommer att ha en utflyktsdag varje onsdag då vi kommer att jobba med natur på olika sätt.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under APT och gemensam planeringstid i arbetslaget.

Ansvar

Vi har ett gemensamt ansvar att förmedla läroplanens mål. Jenny och Nina ansvar för planering och genomförande för Smaragderna.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: