Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3

Skapad 2018-11-05 20:00 i Lunnaskolan Härryda
Matematikmål år 2
Grundskola 1 – 3 Matematik

Innehåll

 • Kapitel 1
 • Förstår och använder begreppen : addition-term-summa-plustecken-subtraktion samt differens-minustecken-ental-tiotal-tal 
 • Talen 0 till 100
 • Ental och tiotal
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0 till 20
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100
 • Kapitel 2
 • Förstår och använder begreppen: större än-mindre än-likhetstecken-sedel-mynt samt talmönster-tallinje-tvåsiffrig-växla-sammanlagt
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Addition i talområde 0 till 100, ena termen ensiffrig
 • Subtraktion i talområde 0 till 100, ena termen ensiffrig
 • Talföljder
 • Problemlösning
 • Kapitel 3
 • Förstår och använder begreppen: uppställning-växla-minnessiffra-marginal-hörn samt cirkel-rektangel-metod-addera-subtrahera
 • Taluppfattning talen 0 till 100
 • Addition med uppställning, talområde 0 till 100
 • Subtraktion med uppställning, talområde 0 till 100 
 • Problemlösning
 • Kapitel 4
 • Förstår och använder begreppen: multiplikation -faktor -produkt -multiplicera -räknesätt- dubbelt-tabell-storleksordning-multiplikationstecken-par
 • Räknesätt multiplikation
 • Samband addition och multiplikation
 • Multiplikationstabeller med hjälp av upprepad addition
 • Prioriteringsregler
 • Kommutativa lagen
 • Kapitel 5
 • Förstår och använder begreppen: division-täljare-nämnare-kvot- spegelvänd- en halv - hälften - en tredjedel - en fjärdedel - en sjättedel
 • Delningsdivision
 • Innehållsdivision
 • Tal i bråkform

 

 

Matriser

Ma
Lunnaskolan Matematik år F-3

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
Kunna koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
Förstå likhetstecknets betydelse.
Förstå och kunna använda begreppen större än, mindre än, fler och färre.
Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kunna veckans dagar.
Kunna förstå, lösa och skapa enkla räknehändelser i vardagliga sammanhang.
Kunna ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. femhopp och tiohopp.
Kunna se matematiska likheter tex. 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster.
Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
Kunna månaderna och årstiderna.
Kunna använda en i huvudsak fungerande strategi för att lösa enkla räknehändelser i addition och subtraktion.
Kunna ordningstalen.
Kunna upptäcka och lägga mönster.
Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar så väl med som utan digitala verktyg.
Kunna begreppen dygn, timme, minut och sekund.
Kunna skapa egna räknehändelser utifrån matematiska uttryck.
Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Kunna upptäcka och konstruera mönster i talföljder.
Känna till sambandet mellan olika geometriska objekt.
Kunna klockans hel- och halvtimmar.
Kunna använda en i huvudsak fungerande strategi för att lösa enkla räknehändelser inom de fyra olika räknesätten.
Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Kunna förstå symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Förstå symmetri i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras.
Kunna klockan.
Rita och skriva räknehändelser med flera steg.
Kunna positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kunna konstruera, beskriva och följa entydiga stegvisa instruktioner som grund för programmering.
Visa förståelse för förstoring och förminskning.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid.
Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd. Kunna enheterna m, dm, cm.
Kunna dubbelt och hälften, udda och jämnt.
Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kg, hg och g.
Kunna använda skriftliga metoder och digitala verktyg.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym. Kunna enheterna l och dl.
Förstå delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4
Kunna namnge och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
Kunna se samband mellan de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.
Utifrån instruktioner kunna konstruera enkla geometriska objekt.
Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: