Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljudeffekter i serier

Skapad 2018-11-05 20:18 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi börjar ett projekt om serier mad att titta på Roy Lichenstein och att skapa en ljudbild
Grundskola 7 Bild
Del 1 av ett projekt om serier där vi kommer titta på Roy Lichensteins konst och skapa en egen ljudeffektsbild. Part 1 of a project on comic strips. We will be looking at the work of Roy Lichenstein and creating a sound effect image.

Innehåll

Syfte/ Objective:

Att fördjupa vår kunskap om att rita serier och om Pop Art.

To deepen our knowledge of comic strip drawing and of Pop Art.

Hur vi ska göra detta / How we will do this:

Vi kommer att titta på tavlor av Roy Lichenstein i samband med konströrelse Pop Art. Vi kommer att se närmare på hur tecknade ljud effekter är uppbyggda och vad det är som förbättrar/ förstärker ljudet visuellt.

Du kommer att välja ett onomatopiskt ord och skapa din egen ljudeffekt.

We will look at images made by Roy Lichenstein in the context of the art movement Pop Art. We will look closer at how comic strip sound effects are built up and what it is that enhances a sound visually.

You will choose an onomatopeic word and create your own sound effect.

Hur du kommer att bedömas / How you will be assessed

Du kommer att bedömas på hur din bild förmedlar ljudets känslan visuellt (visuellt språk), på de tekniker du har använt och hur du har sammanställt olika konstnärliga element.

You will be assessed on how well your image gets across the sensation of the sound visually (visual language), upon the techniques that you have used and how you have put together different artistic elements.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Ljudeffekter i serier

F
E
C
A
Visuellt språk/ Visual language
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Din bild återspeglar inte det ljud du har valt att skildra. Your image does not reflect the sound that you have chosen to portray.
Din bild tar hänsyn till traditionen av ljudeffekter i serietidningar och reflekterar i viss utsträckning det ljud du har valt att skildra. Your image takes into account the tradition of sound effects in comic strips and reflects to some extent the sound that you have chosen to portray.
Bilden speglar tydligt ljudet som du har valt att skildra. Your image clearly reflects the sound that you have chosen to portray.
Du har, inom traditionen av ljudeffekter i serietidningar, förstärkt ljudet i din bild. You have, within the tradition of sound effects in comic strips, exaggerated and enhanced the sound in your image.
Tekniker/ Technique
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har inte använt minst tre lager för att skapa en ljudbild. You have not used at least three layers to create a sound image.
Du har använt minst tre lager för att skapa en ljudbild. You have used at least three different layers to create your sound image
Klippning, limning, färgläggning eller annan teknik som du har använt har gjörts noggrant och visar att du har kontroll över materialen. Cutting, pasting, colouring or any other techniques that you have used are done carefully, showing that you are in control of the materials.
Dina tekniska färdigheter visar förtroende och behärskning. Your technical skills show confidence and mastery.
Design
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
De olika bildelementen fungerar inte alls alls. The different elements of your image do not work together at all.
De olika bildelementen fungerar tillsammans när det gäller färg, proportioner eller layout. The different elements of your image work together in terms of colour, proportion or layout.
De olika bildelementen fungerar tillsammans när det gäller färg, proportioner och layout. The different elements of your image work together in terms of colour, proportion and layout.
De olika bildelementen är tydligt genomtänkt så att de fungerar väldigt bra tillsammans. The different elements of your image are clearly thought through so that they work really well together.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: