Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 ht-18

Skapad 2018-11-05 20:27 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska
Vi lär oss att läsa bokstäver, ord och enkla meningar. Vi tränar oss på enkelt teckenspråk, på att skriva för hand och på att använda våra chromebooks. Vi tränar på att lyssna och ta instruktioner. Vi övar oss på att berätta.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

känna igen stora och små bokstäver
kunna koppla bokstav till ljud
läsa och förstå korta ord samt känna igen de vanligaste ordbilderna t.ex. och, att, jag, på
läsa och förstå enkla meningar

skriva sitt namn med små bokstäver
skriva korta ord och enkla meningar
lyssna till instruktioner och olika slags berättelser
kunna berätta om något de har upplevt för klassen

kunna använda chromebook och skriva enkla ord samt skriva av meningar

Arbetssätt:

Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor genom att:

befästa hur bokstäverna skrivs och hur de tecknas med teckenspråk
laborera med språkljud, t.ex. byta ut, lägga till eller ta bort bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
du får läsa mycket och ofta
se till att du har tillgång till inspirerande läsning
du får lyssna på högläsning regelbundet
samtala i grupp om texter vi läst, samt händelser som vi varit med om
använda chromebooks som ett lärverktyg
skriva ord och meningar för hand och på chromebooks.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa ord och enkla meningar, på sikt med flyt och förståelse
skriva enkla meningar, till exempel mail eller meddelande i lärloggen
kort berätta vad du har varit med om eller läst så att andra förstår
lyssna och förstå enkla instruktioner


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: