Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa livsåskådningar och rörelser

Skapad 2018-11-05 21:11 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Livsåskådningar kan se väldigt olika ut. I detta arbetsområde får du möjlighet att fördjupa dig i någon livsåskådning som inte är en världsreligion. Du kommer också att ges tillfälle att formulera din egen livssyn. Arbete med källgranskning kommer att vara i fokus.
Grundskola 9 Religionskunskap
Det finns många religiösa livsåskådningar. En del är egna mindre religioner, andra är rörelser som kommit från en annan större religion. I detta arbetsområde får du möjlighet att fördjupa dig i någon livsåskådning/rörelse som inte är en världsreligion.

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer läsa om typiska drag för en religion och sedan fördjupa digi någon livsåskådning/rörelse. Du kommer att söka information, granska källor och redogöra i en text. Du kommer att behöva följa en given instruktion och mall för att visa att du når kunskapskraven i religion.

Visa vad du lärt dig

I arbetets gång med informationshämtning och källkritik, samt med den färdiga texten.

Tidsram

ca 2 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: