👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 3: Klinisk psykologi

Skapad 2018-11-05 21:42 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Psykologi
Den del av psykologin som omfattas av psykiatriska diagnoser, hur arv och miljö påverkar psykisk ohälsa samt olika typer av behandlingsalternativ.

Innehåll

Vecka 11 - Psykisk ohälsa - historiskt perspektiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vecka 13 - Genomgång av olika diagnoser (se keynote i teams) 
Vecka 14 - 15 - Eget arbete med valfri diagnos (se uppgiftsbeskrivning) 

Vecka 16 - Redovisning i mindre grupper. Ni berättar om "er" diagnos. Inlämning av färdigt arbete senast skärtorsdagen. 

Uppgifter

  • Klinisk psykologi - fördjupning diagnos

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
    Psk  -

Matriser

Psk
Klinisk psykologi

Kunskapskrav

E
C
A
Arv och miljö
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Behandling
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.
Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.
Värdera/resonera
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.