Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välmående

Skapad 2018-11-05 22:12 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 3 Matematik Biologi NO (år 1-3) Svenska
Vad är god hälsa? Vad behöver vi för att må bra? Vi kommer att lära oss om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och relationer för att må bra.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I temat kommer ni att få lära er mer om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och relationer för att må bra. Ni kommer genom samtal, filmer, texter och olika aktiviteter och undersökningar få möjlighet att lära er om temats delar. Vi kommer tillsammans utföra en daglig fysisk aktivitet, äta tillsammans och laga mat tillsammans. 

Elevens mål

Ni ska efter temats avslut kunna:

 • använda begrepp för att beskriva vad kroppen behöver för att må bra
 • göra enkla dokumentationer av undersökningar och aktiviteter 
 • söka efter fakta i böcker samt använda relevanta begrepp för att skriva egna faktatexter
 • göra enkla tabeller och diagram för att sammanställa resultat av undersökningar

Arbetssätt/Undervisning

 • genomgångar med kompletterande filmer och bilder
 • diskussioner och samtal i helklass och mindre grupper
 • aktiviteter utomhus och inomhus
 • dokumentation med bild och text 
 • faktasökande med hjälp böcker
 • stödmallar för att samla fakta
 • skriva faktatext för hand eller med hjälp av digitalt verktyg 

Bedömning

Jag kommer bedöma er förmåga att: 

 • använda enkla begrepp när ni skriver egna faktatexter samt när vi samtalar om hälsa och välmående
 • använda litteratur för att söka och samla fakta för att skriva egna faktatexter
 • dokumentera med hjälp av text och bild
 • aktivt delta i aktiviteter och undersökningar 
 • använda tabeller och diagram för att sammanställa resultat
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: