Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Shoo bre 8c

Skapad 2018-11-05 22:37 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska
Vi läser Shoo bre och jobbar med boklogg för att analysera och resonera kring text och innehåll. Avslutningsvis tittar vi på filmen med samma namn och gör en jämförelse mellan bok och film.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

  • Du ska ha läst ut boken Shoo bre.
  • Du ska kunna formulera dina åsikter och visa dina tankar i dina läsloggar så du visar att du har förstått innehållet i boken.
  • Du ska kunna diskutera bokens innehåll i boksamtal med klasskamrater och lärare.
  • Du ska kunna göra en filmanalys efter att ha både sett filmen och läst boken. 

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med: 

  • Läsning av boken Shoo bre resa.
  • Skriva läsloggar utifrån frågor. 
  • Diskutera boken i smågrupper eller i helklass. 
  • Se filmen Shoo bre och göra en filmanalys. 

 

Svara på frågorna i dokumentet som du hittar i Google classroom. 

 

Lycka till!

/Pia

Matriser

Sv
Läsning av Shoo Bre

Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: