Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik/Verben Ser och Estar (Att vara)

Skapad 2018-11-05 23:10 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Verben Ser och Estar (att vara)

Innehåll

 

Verben Ser och Estar (att vara)

Denna vecka ska vi arbeta med grammatiken. Vi ska ta fokus på verben Ser och Estar som motsvarar verbet ATT VARA på svenska.

SER använder man om saker man alltid är, någonting som är varaktigt, t.ex. nationalitet, utseende, egenskaper, etc.

Soy sueco (jag är svensk), es alta (hon är lång), Eres amable (du är snäll).

ESTAR uttrycker befintlighet och tillstånd (t.ex. sjukdom och känslor), d.v.s. saker som är tillfälliga. Estoy en Madrid (jag är i Madrid), Manuel está enfermo (Manuel är sjuk).

 

Uppgifter

  • Kap 6 Me duele la rodilla

  • Grammatik: Verben SER och ESTAR

Matriser

M2
Bedömning av spanska-Åk 8

F
Grundläggande mål har ej uppnåtts.
E
C
A
Tala
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter.
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Realia
Eleven kan ge exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra enstaka jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan ge flera exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan ge ett flertal exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra utvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: