Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Min krönika - min röst" v. 45-47

Skapad 2018-11-06 08:12 i Fuxernaskolan Lilla Edet
• ”Att skriva en krönika” – En kritisk röst från en ung generation. Vi lär oss vad en krönika är och hur den ser ut, vem den riktar sig till och vilket syfte den har. Krönikan är subjektiv, aktuell och uppfordrande. Den ställer krav och är knivskarp. Syftet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att våga ge konstruktiv kritik och dela med sig av sina tankar och åsikter till andra, med sakliga och väl grundade argument. Vi utvecklar också vår förmåga att uttrycka oss korrekt i text för skilda syften och mottagare. Vi lär oss följa de språkliga normerna avseende meningsbyggnad, skiljetecken, disposition och etik (med etik menas de ramar en skribent bör/ ska hålla sig inom i enlighet med gällande lagstiftning).
Grundskola 9 Samhällskunskap Svenska
Du skriver din krönika utifrån ett aktuellt ämne, i vilken du med egna ord och tankar resonerar och uttrycker åsikter.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Uppgift: krönika:/https://egoinas.se/2012/02/09/hur-man-skriver-en-kronika/

Matriser

Sv Sh
"Min krönika - Min röst" - Matris över kunskapskrav i svenska för år 9

Kunskapskrav för år 9 i svenska, betygen E, C och A

E
C
A
Sv: Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sv: Förmågan att formulera sig i tal och skrift
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sv: Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sh: Förmågan att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: