Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva år 3:1

Skapad 2018-11-06 08:36 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är egentligen en faktatext (beskrivande)? Hur skriver men en beskrivande text? Det där med nyckelord/expertord verkar intressant! Vilken nytta kan jag få av dem?

Innehåll

Begrepp
beskrivande text (faktatext), nyckelord/expertord, rubriksord (t ex utseende, föda mm), matris, sexfältare, meningar, punkt, frågetecken och stor bokstav.

Lärande
Du kommer få träna din förmåga att skriva 3 olika beskrivande texter genom att vi använder oss av cirkelmodellen.

De första beskrivande texten arbetar du gemensamt med hela gruppen och tillsammans med din axelkompis.
Den andra beskrivande texten arbetar du med gemensamt i gruppen, tillsammans med axelkompis och till viss del på egen hand.
Den tredje beskrivande texten arbetar du med axelkompis och till största del på egen hand.

Cirkelmodellen:
1. bygga upp kunskap kring ämnet.
2. studera liknande texter.
3. skriva gemensamma texter.
4. skriva egen text.

Under första nivån tränar vi förmågan att leta upp nyckelord (begrepp), skriva ordlistor för att skapa en förklaring till de olika begreppen, skapar tankekarta för att få en blick över vilka nyckelord vi hittat samt kategoriserar in nyckelorden i sexfältaren för att se vilka rubriksord vi använt oss av. Detta tränar vi för att skapa en förförståelse och kunskap kring ämnet vi ska skapa en beskrivande fakta text kring. 

Under andra nivån tränar vi vår förmågan att läsa olika beskrivande texter som hör till ämnet. Vi tränar förmågan att se strukturer inom beskrivande texter och vad texten vill beskriva för oss.

Under tredje fasen tränar vi förmågan att skriva en gemensam beskrivande text där alla är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Under fjärde fasen tränar vi förmågan att skriva en beskrivande text tillsammans med vår axelkompis. Här tränar vi vår förmåga att använda oss av vår tidigare kunskap som t ex syns i sexfältaren för att kunna få med alla delar i vår beskrivande text samt hur texten kan organiseras. Denna text kommer vara en beställning från ditt fadderbarn

Du kommer att få träna din förmåga att få och ge respons för att utveckla de beskrivande texterna genom att använda dig av din matris under arbetets gång (början, mitten och slutet) samt ett responsark från din kamrat där du får ta del av vad som begripligt samt vad som önskas att utvecklas

Du kommer att få träna din förmåga att skapa en bild som hör till texten genom att gestalta tillhörande djur till din beskrivande text. 

Du kommer att få träna din förmåga att skriva läsligt förhand och med digitala verktyg genom att skapa beskrivande texter för hand och på iPad

Du kommer att få träna din förmåga att skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt genom att vi har olika vi har genomgångar över hur man använder stor bokstav och punkt/frågetecken samt när vi bearbetar texten och ser över hur man använt sig av stor bokstav och punkt/frågetecken (meningsstrukturer). 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att använda stor bokstav och punkt i dina beskrivande texter.

Jag kommer bedöma din förmåga hur du skapar hela meningar i dina beskrivande texter. 

Jag kommer bedöma din förmåga att använda nyckelord/expertord i dina beskrivande texter.

Jag kommer bedöma din förmåga hur du använt dig av rukbriksord i dina beskrivande texter. 

Jag kommer bedöma din förmåga hur du skrivit din beskrivande text så innehållet blir begripligt.

Jag kommer bedöma din förmåga hur du förstärker dina beskrivande texter med bild. 

Jag kommer bedöma din förmåga hur du ger dig själv respons och utifrån detta gör förbättringar.

Jag kommer bedöma din förmåga hur du ger en kamrat respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva 3:1

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan oftast...
Jag kan alltid...
Jag kan mer än...
Aspekt 1
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Aspekt 2
Eleven kan skriva enkla texter på dator/iPad.
Aspekt 3
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Aspekt 4
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Aspekt 5
I texterna kan eleven använda stor bokstav.
Aspekt 6
I texterna kan eleven använda punkt och frågetecken.
Aspekt 7
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: