Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals

Skapad 2018-11-06 08:46 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under de kommande veckorna kommer eleverna att arbeta med temat "Djur". I det här temat kommer vi jobba vidare med läsförståelse, hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion. Vi kommer även att börja titta lite på olika grammatiska delar som användningen av ordet "I" och verben "att vara: am, is, are" och "att ha: have, has".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Animals

Engelska

Nivå 1: Behöver öva mer
Nivå 2: Grundläggande kunskaper
Nivå 3: Goda kunskaper
Nivå 4: Mycket goda kunskaper
Hörförståelse
Jag kan, med hjälp av lärare, svara på någon fråga utifrån det vi lyssnar på.
Jag kan svara på hälften av frågorna om det vi lyssnar på.
Jag kan svara på lite mer än hälften av frågorna om det vi lyssnar på.
Jag kan svara på nästintill alla av frågorna om det vi lyssnar på.
Läsförståelse
Jag kan, med hjälp av lärare, svara på någon fråga utifrån den text jag läser.
Jag kan svara på hälften av frågorna om den text jag läser.
Jag kan svara på lite mer än hälften av frågorna om den text jag läser.
Jag kan svara på nästintill alla av frågorna om den text jag läser.
Samtala
Jag kan, med hjälp av lärare, berätta lite om ämnet djur.
Jag kan berätta om vilket djur som är mitt favoritdjur och om jag tycker om djur.
Jag kan berätta om jag tycker om eller inte tycker om djur och vilket djur som är min favorit samt förklara varför.
Jag kan berätta mycket om djur på ett flytande och grammatiskt rätt sätt.
Skriva
Jag kan, med hjälp av lärare, skriva en text om ämnet djur.
Jag kan skriva en text som är begriplig och berättar då om jag tycker om djur och vilket djur som är min favorit.
Jag kan skriva en text där jag berättar om jag tycker om djur samt vilket djur som är min favorit samt varför.
Jag kan skriva en text där jag berättar mycket om djur på ett mer flytande och grammatiskt rätt sätt.
Grammatik
Jag kan, med hjälp av lärare, använda rätt grammatik.
Jag kan stava och använda "jag" / "I" på ett korrekt sätt.
Jag kan stava och använda "jag" / "I" och is/are på ett korrekt sätt.
Jag kan stava och använda "jag" / "I", is/are och have/has på ett korrekt sätt.
Strategier
Jag kan, med hjälp av lärare, använda strategier som förbättrar interaktionen både muntligt och skriftligt.
Jag kan använda en strategi som förbättrar interaktionen muntligt eller skriftligt. T.ex. ställa frågor, använda kroppsspråk, omformulera mig.
Jag kan använda två strategier som förbättrar interaktionen muntligt och/eller skriftligt. T.ex. ställa frågor, använda kroppsspråk, omformulera mig.
Jag kan använda flera strategier som förbättrar interaktionen muntligt och/eller skriftligt. T.ex. ställa frågor, använda kroppsspråk, omformulera mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: