Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering stora lekgruppen november 2018

Skapad 2018-11-06 08:49 i Flogsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Normer och värden

Innehåll

 

Tillfälle 1, 2018-11-07

 

Inför vår ljusfest som kommer ske den 20/11 får stora lekgruppen ett viktigt uppdrag: att komma på en egen sång som vi alla tillsammans ska sjunga på ljusfesten. Barnen får ge förslag på text och önska melodi som sedan sätts ihop av oss, stora lekgruppsledarna.

 

Tema: Vänskap, ljus, kompis, tillsammans

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord /…/ ” (Lpfö 98/16, s.12)

 

 Vi avslutar med leken alla får vara med (hela havet stormar där ingen åker ut.)

 

 

Tillfälle 2, 2018-11-14

 

Vi övar på barnens sång till ljusfesten.

 

Aktivitet: Skrynkliga pappret. Barnen får ett varsitt pappersark som de sedan får skrynkla ihop stampa och slå på, säga dumma saker utan att riva sönder pappret. Sedan får barnen släta ut pappret och titta på pappret hur det blev och säga förlåt.

 

 Vi reflekterar tillsammans med barnen. Ser pappret ut som det var från början? Varför? Försvinner märkena efter man har sagt förlåt? Hur ska vi vara mot varandra?

 

Syfte: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16, s. 8)

Vi leker spegelkull. En är tagare och de som bli kullade blir förstenade i en pose. För att de ska räddas måste någon annan komma och bli en spegel, dvs ställa sig på precis samma sätta fast spegelvänt med ansiktet mot barnet. Den här övningen handlar om att se varandra och läsa av kroppsuttryck.

 

 

Tillfälle 3, 2018-11-21

Rättvisa-Orättvisa

(Vi är tillsammans hela gruppen)

 

Syfte: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” (LpFö 98/2016, s. 8)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer/…/” (LpFö 98/2016, s. 10)

 

 Aktivitet

 

Vi börjar med att titta på en film från UR som handlar om rättvisa-orättvisa https://urskola.se/Produkter/166827-Elias-och-de-stora-fragorna-Rattvisa

 

Därefter reflekterar vi tillsammans med barnen utifrån frågor från en handledning av barnombudsmannen. (Handledning-för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter, s 29. Barnombudsmannen 2003). Samt reflekterar utifrån exempel från filmen.

 

Efter reflektionen får barnen möjlighet att rita rättvisa-orättvisa. 

 

Tillfälle 4 och 5 , 2018-11-28 och 2018-12-05

 

”Här är olika jag” Övning ur boken Normkreativitet i förskolan s. 190.

 

Syfte: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (LpFö 98/16, s. 8)

 

Barnen får i uppgift att skapa en "olik jag" med syfte att på ett lekfullt sätt visa att vi är olika men ändå lika och inte fokusera på hudfärg. Att släppa loss kreativiteten och inte göra så verklighetstrogna kroppar. Att få testa att se ut på ett olikt sätt. 

Tillfälle 6, 2018-12-12

 

Hela stora lekgruppen är tillsammans och vi leker jullekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: