Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor som kommer till liv

Skapad 2018-11-06 08:51 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Målet med detta området är att du som elev ska få utveckla din förmåga att skapa och bearbeta texter, i detta fall genren saga. Du kommer få kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen, du bekantar dig med folksagor och konstsagor Du lär dig också om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. Du skriver en egen saga.
Grundskola 7 Svenska
Välkommen in i sagornas värld! Här kan det mesta hända. Du kommer att få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen, bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll samt skriva och läsa in en egen "sagolik" text!

Innehåll

Vad jag ska utveckla - Förmåga

Du utvecklar din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter (här:sagor, fabler) för olika syften

Centralt innehåll (Lgr 11)

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. (...) Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll, arbetssätt och material

Du kommer att:

- få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen
- bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler
- lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll
- läsa in en egen sagolik text i en "podcast"!

Gemensamma genomgångar
- Läsa och arbeta med sagor enskilt och i grupp via Gleerups. 
- Lyssna på sagor (Sagor i världen, Sagor i Europa, Norska sagor).Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa, förstå och analysera en/flera sagor/fabler (genom att vi samtalar kring frågor och svar samt att ni lämnar in era svar)

- skriva och bygga en egen berättande text (saga, fabel), både innehållsligt och språkligt. Miljö och personbeskrivningar.

- arbeta med elevrespons då ni ger respons på varandras sagor.


..

Matriser

Sv
Sagolikt

E
C
A
Fomulera sig och och kommunicera i tal och skrift
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Fomulera sig och och kommunicera i tal och skrift
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlghet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlghet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlghet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: