Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia/reklam/källor

Skapad 2018-11-06 09:07 i Apelskolan Falkenberg
Massmedia
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Sociala medier, reklam, radio och TV är exempel på massmedia som stöter på varje dag. Är allt sant som sägs i massmedia? Vilka källor är pålitliga? Detta kommer du få lära dig mer om i detta område.

Innehåll

Nu är det dags för ett nytt spännande område i SO- Massmedia, reklam och källor. Jag bifogar även det häfte vi kommer att arbeta med under lektionstid så kan ni vårdnadshavare hänga med i vad vi pysslar med under lektionstid... 

Syfte:

 • Träna din förmåga att tänka kring etiska "problem"- Vad är rätt, vad är fel?...
 • Träna din förmåga i hur du söker information från olika medier tex Google, safari,
 • Källkritik-  Vilka källor är pålitliga... 

 

Undervisning och arbetsformer 

 • Föreläsningar
 • Häftet samt frågor
 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Bildanalyser
 • Studi

Vad bedömer jag:

 • Arbetsprocessen- Delaktighet i tex diskussioner 
 • Dina resonemang, argument och analyser 
 • Test/inlämningar

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: