Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik åk 7

Skapad 2018-11-06 09:10 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
Prova på en ny garnteknik eller utveckla en teknik som du kan sedan tidigare.

Innehåll

 

Vad: 

Vi kommer arbeta med att framställa en produkt i valfri garnteknik. Det kan innebära att du tränar på och lär dig en helt ny teknik eller att du utvecklar någon teknik som du redan kan. Du kan välja mellan att sticka, virka, knyta eller påta. Under processen ska du motivera dina val. Du väljer produkt, material, färg, dekoration mm. Under arbetets gång skriver du loggbok för att i din utvärdering kunna analysera och värdera din prestation och ditt resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. 

Hur:

Efter en gemensam genomgång där olika garntekniker presenteras får du välja en garnteknik. På internet eller i skolans pärmar och böcker får du välja ett eget slöjdprojekt. Om du väljer att lära dig en ny teknik är det bra att börja öva på tekniken innan du sätter igång med ditt projekt. Det är viktigt att du också har med tidsaspekten när du planerar detta slöjdprojekt. Arbetet ska vara klart för inlämning senast vecka 49. 

När:

Du arbetar med garnteknik när du är klar med det första projektet denna termin och ska vara klar till vecka 49.

Bedömning:

Planering, genomförande/produkt, utvärdering och ditt praktiska arbete under lektionstid är bedömningsunderlag.

Planering och utvärdering bedöms vid inlämning och genomförandet och produkten bedöms dels löpande under arbetets gång och dels vid inlämning (produkt).

Vecka 49 lämnas slöjdprojektet  in;  planering, produkt och utvärdering och bedömningen presenteras i en matris.

 

Uppgifter

  • Utvärdering garnteknik

Matriser

Sl
Garnteknik åk 7

Lägre nivå
------------------->
Högre nivå
Användande av utrustning
I arbetet med garnteknik kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med garnteknik kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med garnteknik kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt genomföra sin idé i garnteknik i utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt genomföra sin idé i garnteknik utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt genomföra sin idé i garnteknik utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utvecklande av idéer
Eleven har någon idé kring slöjdprojekt i arbetsområdet garnteknik
Eleven har flera ideér kring sitt slöjdprojekt i garnteknik, provar dessa idéer i planeringsfasen och utvecklar sin idé på något sätt.
Eleven har flera ideér kring sitt slöjdprojekt i garnteknik, provar dessa ideér och utvecklar sin idé på flera sätt.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Eleven väljer tillvägagångssätt, material, färg mm och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt, material, färg mm och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt, material, färg mm och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen i garnteknik bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen i garnteknik formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen i garnteknik formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen i garnteknik med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen i garnteknik med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen i garnteknik med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: