Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesområde De fyra räknesätten

Skapad 2018-11-06 09:30 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 6 Matematik
Detta arbetsområde handlar om multiplikation med tvåsiffriga tal och kort division där man måste lägga till nollor för att divisionen ska gå jämt ut. Vi arbetar även med addition och subtraktion av decimaltal och blandade textuppgifter.

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Problemlösning E nivå
Exempel: 1a sätta ut decimaltecknet på rätt ställe i multiplikation
Problemlösning E nivå
1B sätta ut decimaltecken på rätt ställe i division
Metod E
2a Räkna uppställning i multiplikation
Metod E
2b) räkna uppställning division
Metod E
2c räkna uppställning addition
Metod E
2d räkna uppställning subtraktion
Metod C
3. Löser textuppgift på C nivå ex Elin har 481 kr på sitt bankkort. En hästbild kostar 19.95 kr. Hur mycket är kvar om hon köper 13 hästbilder.
Problemlösning C
4. Löser textuppgift på C nivå i flera steg med en metod som går att följa. På en tävling var det flest barn i publiken. Det var 35 fler flickor än pojkar. Totalt var det 920 personer i publiken 85 var vuxna. Hur många var pojkar. ?
Metod E
5. Omvandla valuta Mike betalar 5400 dollar för sin motorcykel. Vad koster den i svenska kr?
Metod C
6. Omvandla valuta. Lucy betalade 1380 kr för sin hjälm. Hur mycket blir det i dollar. Avrunda till hela dollar.
Problemlösning A
Det sitter ett antal fåglar i ett träd. 40 flyger iväg. Hälften kommer tillbaka. Sedan flyger 38 iväg och då är det 95 kvar. Hur många var det från början?
Kommunikationsförmåga
Beskriver och visar dina beräkningar och hur du har gått tillväga för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: