Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och Islam

Skapad 2018-11-06 09:34 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi har tidigare arbetat med livsåskådningar och judendomen. Det är nu dags att utforska två till av de Abrahamitiska världsreligionerna, Kristendomen och Islam.

Innehåll

Mål för arbetet

När du har arbetat igenom arbetsområdet ska du:
- Känna till Kristendomens och Islams ursprung.
- känna till var i världen det lever utövare av religionerna
- kunna berätta lite om religionernas patriarker och de historiska berättelser.
- känna till symboler som förknippas med religionerna
- veta lite om religionernas heliga skrifter.
- känna till centrala begrepp inom religionerna
- känna till hur religionerna ser på Gud, människan och världen.
- känna till några heliga plaster inom religionerna
- Kunna jämföra de Abrahamitiska religionerna.

 

Arbetsgång

- Föreläsningar
- Filmer
- Lärobok

- Diskussioner och gruppövningar

- Studiföreläsningar & Quizzes

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • uttrycka dina kunskaper skriftligt.
  • förklara nya begrepp.
  • använda grundläggande religionstermer när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.
  • arbeta med dina uppgifter.
  • se likheter och skillnader mellan livsåskådningar d v s din förmåga att kunna jämföra och dra slutsatser.
  • se samband och helheter.
  • reflektera kring religiösa frågor.
  • Kunskaper inom kristendomen och Islam.

Matriser

Kristendom och Islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppsanvändning
Begrepp och kunskaper inom Islam och kristendomen.
Använder sig av enstaka begrepp.
Använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Använder och förklarar viktiga begrepp tydligt för att resonera få en djupare förståelse av innehållet.
Reflektion
Du funderar och ställer dig kritiskt till ämnesinnehållet och dina egna ståndpunkter.
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta, förklaringar, tankar eller åsikter.
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta, förklingar, tankar eller åsikter. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop samt bildar helheter och mönster.
Analys
Förmågan att beskriva, förklara, koppla ihop och jämföra. Se samband, olika utgångspunkter, förutsättningar och perspektiv.
Du återberättar händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan detaljer. (Inga jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser. (Enstaka jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar flera händelser/ företeelser på ett tydligt sätt. (Flera jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv lyfts.)
Du återberättar och förklarar flera händelser/ företeelser på ett tydligt sätt som sätter flera: jämförelser, samband, utgångspunkter, förutsättningar eller perspektiv i ett större helhetsperspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: