Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2018-11-06 10:04 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Teknik
Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tekniska lösningar och konstruktioner i vardagen.

Innehåll

Det här ska vi göra:

·         Vad är teknik?

·         Förvara och förpacka

·         Bygga och bo

 

 Målet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen
 • beskriva och ge exempel på några konstruktioner i vardagen
 • dokumentera ditt arbete med skisser, modeller eller texter
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Arbetssätt:

·         Grundboken: texter och övningar

·         Övningar

·         Filmer

·         Samtal och diskussioner

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 

 • genomföra enkla övningar/uppgifter
 • skriva och rita
 • delta i diskussioner och samtal

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

·         beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen

·         beskriva och ge exempel på några konstruktioner i vardagen

·         använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

·         dokumentera ditt arbete med skisser, modeller eller texter

·         följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna

·         jämföra dina resultat med kompisarnas

·         diskutera och prata om dina resultat med hjälp av dina skisser, modeller och texter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

Beskriva och förklara tekniska lösningar

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, ● använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå 1
Nivå 2
Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
På väg mot nivå 1
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva och förklara - stabila och hållfasta konstruktioner
På väg mot nivå 1
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Resonemang kring teknikens utveckling

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, ● använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå 1
Nivå 2
Utveckla
På väg mot nivå 1
Eleven kan genomföra mycket enkla teknik-utvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknik-utvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Konstruera
På väg mot nivå 1
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
På väg mot nivå 1
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Bidra till arbetsprocessen
På väg mot nivå 1
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
På väg mot nivå 1
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: