Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet 18/19 Del 2 samtala om texter

Skapad 2018-11-06 10:16 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

Avdelning

Gula avdelningen 

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning. Läsa och berätta utifrån en text eller en bild. Reflektera och samtala om boken, texten eller bilden. 

Nuläge

Arbetar vidare  i smågrupper. Läsa och berätta utifrån en text eller en bild. Reflektera och samtala om boken, texten eller bilden. Ställa frågor om texten, sagan eller bilder.

Utveckling pågår när barnen

Är delaktiga i sagan och börjar reflektera över det vi läst eller samtalar om. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Att göra bildpromenader i böcker där barnen får reflektera över vad de ser och vad vi läser. Funderar vad bilden/texten säger.

Vissa att det är roligt/intressent med böcker. Använd rekvisita, ändra tonfall och röstläge. Dela in barnen i grupper. 

Så här ska vi följa upp

Reflektera och samtala med varandra. Ha våra samtals träffar på Furuborg. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: