Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla testamentet

Skapad 2018-11-06 10:36 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Gamla testamentets berättelser och dess koppling till kristendom, judendom och islam
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig vad Gamla Testamentet i Bibeln är, om berättelserna där och hur de har betydelse för de tre syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

 

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur böcker och andra digitala medier,

- se på film,

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper,

 

 

Det här ska du kunna

- återberätta i stora drag några av berättelserna i Gamla Testamentet,

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- förstå och redogöra för kopplingen mellan GT och religionerna kristendom, judendom och islam.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion åk 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: