Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Herbst, Winter, Weihnachten

Skapad 2018-11-06 10:44 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 Modersmål
Vad händer i höst och vinter? Vilka traditioner finns i november och december i de tysktalande länderna? Vi läser, skriver, målar, pysslar och sjunger.

Innehåll

1.    Herbst

Wir beschreiben Herbst-Bilder. Wie findest du den Herbst?

Rätsel: Welche Blätter gehören zu welchem Baum?

AB "Bäume zuordnen". Male die Blätter in Herbstfarben an.

Wir lesen das kleine Gedicht ”Blätter fallen”. Du schreibst das Gedicht als Laufdiktat auf.

Schreibübungen: ”Im Herbst entdecken".

 

2.    St Martin

Beschreibe die Bilder. Was haben sie mit Sankt Martin zu tun?

Wir schauen den Film "Die Geschichte von Sankt Martin" und sprechen darüber.

Wir hören das Martins-Lied und erklären schwere Wörter.

Wir basteln einen Lesestern.

Schreibübungen: ”Laterne, Laterne”.

Extra-Aufgabe: „Lese-Logical Laterne“

 

3.    Nebel

Wortschatz-Training: Herbstbingo.

Wir lesen den Text „Im Nebel“.

Schreibübungen: ”Im Nebel”, ”Herbst”.

 

4.    Lesespaziergang Herbst

Wortschatz-Training: Memory Herbstwörter.

Lesespaziergang: Genau lesen und rätseln.

 

5.    Advent

Wir schauen den Film "Die Geschichte des Adventskalenders" und sprechen darüber.

Wir lesen die Geschichte "Conni bastelt einen Adventskranz".

Schreibaufgaben ”Adventskalender”, "Im Schnee", "Spuren im Schnee".

 

 6.    Nikolaus

Hörverstehen: Lied "Lasst uns froh und munter sein".

Wer war der heilige Nikolaus?

Wir lesen den Text "Der heilige Nikolaus" und besprechen schwere Wörter.

Wir lesen das Gedicht „Nikolaus, verrate mir“ und ergänzen die fehlenden Wörter.

Schreibübung "Nikolaus".

 

 7.    Weihnachten

Wir basteln Weihnachtskarten und hören Weihnachtslieder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: