Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a VT191: Taluppfattning och aritmetik

Skapad 2018-11-06 10:50 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Kursen är upplagd för 10 veckor på Vuxnas Lärande.
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1a är på halvfart vilket betyder att du ska studera 20 h per veckan. Det innebär att det blir en intensiv period och kräver mycket av dig som elev dvs att ta eget ansvar för ditt eget lärande. Innehållet för de kommande två veckorna handlar om taluppfattning och aritmetik. Du finner alla delar här nedan med klickbara länkar till videoklipp samt vilka sidor som du hittar teori och uppgifter i din bok. Under lektionstid kommer vi gå igenom det mesta men du skapar en förförståelse genom att titta på klippen, läsa teorin och räkna. Längre ner på sidan finns även vilket centralt innehåll som behandlas och vilka delar ur kunskapskraven som bedöms inom detta delområde.

Innehåll

Vecka 3: Del 1-5

Del 1 Naturliga tal (8-10), Räkneordning (11-13)                                       

      Del 2: Tal i decimalform (14-16), Multiplikation och division med 10,100, och 1000 (18-19) 

Del 3: Negativa tal (22-25) 

Del 4:  Hur stor andel? (30-32)        

Del 5:  Förlängning och förkortning (34-36), Räkna med bråk (37-39)             

     Vecka 4: Del 6-10  

Del 6: Potenser (260-261), Stora och små tal (262-263)

Del 7: Prefix (264-265), Enhetsbyten (45-47) 

Del 8: Avrundning och värdesiffror (40-41),Överslagsräkning (42-43)  

Del 9: Tillämpningar (48-50), En problemlösningsstrategi (60)

Del 10: Examination 1: Del 1-9

 

Centralt innehåll

  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Mat
Kunskapskraven för Matematik 1a

E
C
A
Begreppsförmåga
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskrivasambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer.
Procedurförmåga
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer. I arbetet hanterar eleven flera procedurer inklusive avancerade och algebraiska uttryck och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven kan med säkerhet användabegrepp och samband mellanbegrepp för att lösa komplexa matematiska problem. I arbetet hanterar eleven flera procedurer inklusive avancerade och algebraiska uttryck och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt både utan och med digitala verktyg.
Problemlösningsförmåga
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modelleringsförmåga
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsning.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller strategier och metoder.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier metoder och alternativ till dem.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller strategier, metoder och alternativ till dem.
Resonemangsförmåga
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellangissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska bevis.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang värdera med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra matematiska bevis.
Kommunikationsförmåga
Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven uttrycker sig med säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Relevansförmåga
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: