👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - 2 - Norden och de baltiska staterna år 5

Skapad 2018-11-06 10:55 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Nordens länder
Grundskola 5 Geografi
I arbetsområdet Norden och de baltiska staterna kommer du att få göra en resa runt i dessa länder och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, befolkning, geografiska ord, kartor m.m.

Innehåll

Länderna i Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att läsa faktatexter, studera kartor och titta på film. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par.  

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser av Nordens natur-  kulturlandskap och naturtillgångar, befolkning samt vad människor livnär sig av.
* kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten. Kunna använda atlas.
* kunna använda  geografiska ord när du pratar och skriver om Norden och Baltikum.
* kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Du ska kunna...

 • Kartkunskap - Att kunna använda atlas - De största bergskedjorna, vattnen m.m. i Norden. Namn på Nordens länder samt dess huvudstäder samt några större städer. Markera dessa på kartan. Känna igen dessa länders flaggor.

 • Fakta om befolkningsfördelningen, natur- och kulturlandskapen i Norden och kunna jämföra dem - likheter och skillnader. Se samband mellan dessa. 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsform:

Du kommer att arbeta utifrån... 

... De texter vi läst och pratat om i Geografiboken och de häften till som du arbetat i. 

...serien Geografens testamente Norden samt andra filmer vi sett

...Du kommer att arbeta med olika typer av kartor, både analogt och digitalt.

Bedömning:

Bedömning sker...

 • kontinuerligt under arbetets gång och  i de diskussioner som förs.

 • genom  individuella skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Nordens och de baltiska staternas geografi år 5

E
C
A
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt,huvudstäder,större städer, vatten, berg och öar. Kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett mycket väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan till viss del ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika natur- och kulturlandskapen samt naturresurser i Norden.
Du känner till några av Nordens olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan förklara vad en del av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan oftast använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan i stort sett använda registret och kan fyra väderstreck.
Du kan förklara vad många av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan använda registret och kan fyra väderstreck.
Du kan förklara vad de flesta av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med stor säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan använda registret och kan åtta väderstreck.