Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grafisk formgivning

Skapad 2018-11-06 11:36 i Länna skola Norrtälje
Grafisk formgivning
Grundskola 7 Bild
Vi omges dagligen av reklam som påverkar oss på. Vi kommer nu att arbeta med grafisk form. Det handlar om att formge en logotyp och att skapa en reklamannons med en medveten layout och uttryck som passar din valda målgrupp. Det här är ett sätt att förstå hur man arbetar inom grafisk formgivning, men också hur vi påverkas av reklam.

Innehåll

Förmågor i fokus

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

 • analysera annonsers uttryck, innehåll och funktioner.
 
Vad ska du lära dig?
Du ska  utveckla din kreativa process genom att skapa en logotyp och reklamannons från idé till färdig produkt.
Du ska kunna använda digitala och analoga tekniker för att skapa din logotyp och reklamannons.
Du ska kunna skapa skapa en reklamannons som är anpassad för din målgrupp.
Du ska få kunskaper om hur man kan skapa olika uttryck genom olika typsnitt samt kombinationen av text och bild.
Du ska bli mer medveten om hur reklam påverkar oss.
Du ska kunna de begrepp som vi tar upp inom arbetsområdet samt använda dem när du talar om bilder
 
Hur ska jag visa det?
Du är delaktig under lektioner när vi samtalar om reklamannonser och logotyper
Du genomför de planerade uppgifterna enligt nedan.
Du skriver en utvärdering efter där arbetsprocess framgår.
 
Planerade uppgifter:
 • Logotyp av ditt namn
 • En reklamannons som innehåller ett foto som du har tagit själv, din logotyp och en slogan.
 • Utvärdering

Uppgifter

 • Logotyp, reklamannons och utvärdering

 • Reklamannons

 • Logotyp

Matriser

Bl
Grafisk formgivning

Ej genomfört/visat
Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Framställa bilder
 • Bl
Ej genomfört/visat
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
 • Bl
Ej genomfört/visat
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
 • Bl
Ej genomfört/visat
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
 • Bl
Ej genomfört/visat
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Formulera & välja handlingsalternativ
 • Bl
Ej genomfört/visat
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera
 • Bl
Ej genomfört/visat
Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
 • Bl
Ej genomfört/visat
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva
 • Bl
Ej genomfört/visat
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: