Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska Systemet

Skapad 2018-11-06 11:47 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Området behandlar periodiska systemets uppbyggnad, atommodellen, jonbegreppet och teorin för saltbildning samt en kort överblick över tre olika bindningstyper; jonbindning, molekylbindning och metallbindning.
Grundskola 9 Kemi
Tänk så fel de första kemisterna hade när de döpte atomen. Ordet atom betyder "odelbar", men idag vet vi att atomen är uppbyggd av ännu mindre delar. Den har en kärna och runt den rör sig elektroner med svindlande fart. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, och hur byggstenarna i molekyler, jonföreningar och metaller håller samman.

Innehåll

Arbetssätt

I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i atomens uppbyggnad. Du kommer att få lära dig hur det periodiska systemet är uppbyggt i grupper och perioder och vad det innebär. Vi kommer också att titta närmare på hur atomerna binder sig till varandra och bildar molekyl-, jon- och metallföreningar. Vi tittar även på vad isotoper är och hur de både är farliga men även nyttiga. I både kemi- och fysikämnet tar man upp radioaktiva ämnen bl.a. kärnenergi. Det kommer vi att läsa om och diskutera i kapitel 10 i fysikboken.

Så här kommer du att få lära dig detta:

 • Lyssna på föreläsningar samt läsa i boken (Kapitel 13 i Spektrum Kemi samt kapitel 10 i Spektrum Fysik)
 • Se på filmer på www.studi.se:
  "Atomens delar", "Elektroner i skal", "Perioder och grupper i periodiska systemet", Molekyler har kovalenta bindningar", "Atomen blir en jon", "Jonföreningar", "Atomnummer, masstal och isotoper", "Joniserad strålning", Kärnfysik och radioaktivitet", "Fission och fusion", "Kärnreaktorn", "Kärnkraft idag och i framtiden"
 • Laborera:
  "Vilka vätskor leder ström", "Undersök två olika vattenlösningar"
 • Studera och rita in hur elektroner befinner sig i olika elektronskal utifrån det periodiska systemets uppbyggnad (laborationshäftet)
 • Fylla i hur elektroner binder sig i molekyl- och jonföreningar (laborationshäftet)
 • Diskutera i par, grupp och i helklass
 • Arbeta med finalen på sid 362 - 363 och själv svara på frågorna du får med hjälp av boken
 • Gruppdiskussion runt perspektivet på sid. 296 - 297 i fysikboken
 • Avslutande prov

Så här kommer jag att bedöma dig:

 • Hur du visar dina kunskaper muntligt och skriftligt (diskussioner, perspektivet, finalen samt på provet)
 • Hur du genomför laborativa delar och dokumenterar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Periodiska systemet

E
C
A
Frågor, åsikter & argument
I diskussioner runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar Använda utrustning Resultat, modeller & teorier
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: