Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder år 7

Skapad 2018-11-06 11:50 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnen kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning.

Förmågor att träna: 

 • Frågor, åsikter och argument.
 • Använda information och anpassa framställning.
 • Undersökningar, frågeställningar och planeringar.
 • Använda utrustning.
 • Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
 • Upptäckter och deras betydelse.

Här får du lära dig:

 • Använda centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang och förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet.


 • Använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar.


 • fundera över hur kemin som vetenskap växte fram och resonera kring hur detta påverkade människans levnadsvillkor.


 • Samtala om och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi.


 • Argumentera för återvinning som ett sätt att skapa hållbar utveckling.


Begrepp:

1.1 atom - atomslag

1.2 molekyl - vattenmolekyl - molekylmodell - molekylbindning

1.3 grundämne - metall - icke metall - kemiskt tecken - periodiska systemet - kemisk förening

1.4 knallgas - kemisk reaktion - resurshushållning

1.5 fast form - flytande form - gasform - fysikalisk omvandling - smälta - koka - förångas - kondensera - stelna - smältpunkt - kokpunkt - avdunsta

1.6 molekylformel - reaktionsformel

1.7 atomkärna - proton - elektron - elektrisk laddning - positivt laddad - negativt laddad - oladdad - neutral - jon - sammansatt jon enkel jon - jonförening - jonbindning - koksalt

1.8 rent ämne - uppslamning - emulsion - lösning - mättad lösning - omättad lösning - löslighet - lösningsmedel -

organisk lösningsmedel

1.9 separation - dekantering - filtrering - filtrerpapper - centrifugering - centrifug - separator - destillation - destillerat vatten -

kromatografi - papperskromatografi

1.10 alkemist - element - vetenskap

Det här ska vi göra:

 

Du kommer få träna på de olika förmågorna och begreppen genom att vi läser och diskuterar tillsammans både i helklass och i mindre grupper.

 

Du kommer få arbeta både enskilt och parvis med “testa dig själv frågor”.

 

Vi kommer göra gemensamma anteckningar som förtydligar det vi läser samt är bra att använda då du repeterar inför ett test.

 

Du kommer få träna vidare på begrepp och uppgifter på http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/ Här kan du även få texten från läroboken uppläst.

 

Du kommer få se filmklipp som vi sedan diskuterar tillsammans.

 

 

Så här får du visa att du har lärt dig.


Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper vid olika redovisnings och inlämningsuppgifter under kursens gång,

samt vid två sammanfattande delprov.

Första delprovet är på avsnitt 1.1 - 1.5 och genomförs under vecka 49.

Det andra delprovet på avsnitt 1.6 - 1.10 är en inlämnings/bedömningsuppgift på ”Fakta om ämnen och atomer” samt ”Fakta om lösningar och blandningar”. Vi avslutar med ett begreppstest på Socrative.

Uppgifter

Uppgifter

 • v 45

 • v46

 • V47

 • V48

 • V49

 • V50

 • V2

 • V3

 • V 4

 • V 5

 • V 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: