Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi casa

Skapad 2018-11-06 12:08 i Almåsskolan Mölndals Stad
Spanska
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Nu ska du få lära dig att beskriva ditt rum och berätta om ditt hem samt visa att du förstår när någon annan berättar muntligt eller skriftligt om deras rum/hem.

Innehåll

Vad?

 • namn på olika möbler
 • prepositioner (t.ex. till höger, under, bredvid)
 • adjektiv (så som färger, stor/liten osv.)
 • Viktig ord för den här uppgiten: hay (det finns) och está/están... (den/det/dem befinner sig...)
 • Observera första gången du nämner en möbel så ska du använda obestämd artikel (un/una/unos/unas) och andra gången du nämner samma möbel så ska du använda bestämd artikel (el/la/los/las)Senare:
 • namn på olika rum
 • namn på fler möbler 
 • namn på olika typer av hem (lägenhet/hus osv.)

Hur?

Vi kommer att arbeta med läroboken Vale, plattformen Loops och webbplatsen Lexin

Muntlig uppgift: Spela in dig själv (vlogga) där du berättar om ditt rum. Du ska minimum berätta om åtta möbler, t.ex. vilka möbler du har, hur de ser ut och var de står någonstans i förhållande till andra möbler i rummet.

Skriftligt prov: Här ska du berätta om namn på olika typer av hem och andra typer av möbler som man vanligtvis inte hittar i ett sovrum.

Hörförståelse: Du ska rita upp ett rum som beskrivs muntligt för dig.

Läsförståelse: Du ska rita upp ett hem efter en beskrivning du har läst

Bedömning:

Nu ska du få lära dig att beskriva ditt rum muntligt.
Senare kommer du även få berätta om resterande rum i hemmet skriftligt
Du kommer också få en läs- samt hörförståelse kring temat "Ett rum".

Se matris för detaljer!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk - Spanska

Rubrik 1

Årskurs 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt *
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: