Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams barn - VFU-planering

Skapad 2018-11-06 12:13 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judar, kristna och muslimer har alla en gemensam stamfader Abraham. Alla tre religionerna tror på samma Gud, men de har alla olika tolkningar av vad Gud vill. Dessa olika tolkningar har utmynnat i olika skrifter. En del saker är man eniga om, andra inte. Vi kommer under de kommande veckorna studera dessa tre religioner och ta reda på vad som förenar dem respektive skiljer dem åt. Vi kommer gå igenom varje religions historia, gudsuppfattning, ritualer, regler, centrala personer, skrifter samt några viktiga geografiska platser.

Innehåll

Judar, kristna och muslimer har alla en gemensam stamfader Abraham. Alla tre religionerna tror på samma Gud, men de har alla olika tolkningar av vad Gud vill. Dessa olika tolkningar har utmynnat i olika skrifter. En del saker är man eniga om, andra inte. Vi kommer under de kommande veckorna studera dessa tre religioner och ta reda på vad som förenar dem respektive skiljer dem åt. Vi kommer gå igenom varje religions historia, gudsuppfattning, ritualer, regler, centrala personer, skrifter samt några viktiga geografiska platser.  

 

 

Centralt innehåll Lgr 11 

Förklaring 

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen…” 

 • Gudssyn inom kristendomen. 

 • Kunskap om Jesus och hans budskap. 

 • Centrala riter som exempelvis dop.  

 • Högtider och varför man firar dem. 

 • Känna till kristendomens tre största inriktningar 

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom…” 

 • Gudssyn inom judendomen och islam.  

 • Ritualer som omskärelse, förhållningsregler angående exempelvis mat och kläder.  

 • Högtider och varför man firar dem. 

 • Översiktlig kunskap om innehållet i Tanak och Koranen.  

Huvuddragen i världsreligionernas historia 

- Judendom, kristendom och islams uppkomst samt centrala händelser i deras historia.  

 

Frågor att tänka på 

 •  Vilka likheter/skillnader finns religionerna emellan? 
 • Vad förenar religionerna respektive skiljer dem åt? 
 • Hur ser religionernas gudssyn ut? 

 

Arbetssätt 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om alla tre religionerna. Ni kommer att få jobba med att jämföra de olika religionernas likheter och skillnader.  

 

Planering 

 

 

Vecka 

Tisdag (innan lunch) 

Tisdag (efter lunch) 

Torsdag 

Hemma 

45 

Genomgång:  Judendom. 

Arbeta självständigt eller parvis med judendomen.  

Genomgång:  

Kristendom.  

Repetera vad vi har gått igenom. Lär dig begreppen som hör till judendom.  

46 

Ingen undervisning. 

Ingen undervisning. 

Genomgång:  

Kristendom.  

Arbeta självständigt eller parvis med kristendomen.  

Repetera vad vi har gått igenom. Lär dig begreppen som hör till kristendomen. 

47 

Genomgång:   Islam. 

Arbeta självständigt eller parvis med islam.  

Repetition av alla 3 religionerna. Gå igenom likheter/skillnader religionerna emellan.  

Repetera vad vi har gått igenom. Lär dig begreppen som hör till islam. 

48 

Övning på att resonera.  

Fortsättning.  

 

Prov. 

 

 

Bedömning 

 

 

 

E 

C 

A 

Faktakunskaper 

Grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.  

Goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.  

Mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.  

Resonemang 

Föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.   

Föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och seendes beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang.  

Föra välutvecklande och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.   

Källkritik 

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklande och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

 

Begrepp 

 

 

Judendom 

Kristendom 

Islam 

Abraham 

Jesus 

Koranen 

Moses 

Kyrka 

Sunni 

Synagoga 

Kors 

Shia 

Tanak 

Bibel 

Moské 

Torah 

Betlehem 

Muhammed 

Talmud 

Rom 

Mecka 

Sabbat 

Dop 

De fem pelarna 

Klagomuren 

Påsk 

Omskärelse 

Messias 

Jul 

Sharia 

Pesach 

Katolicism 

Halal 

Davidsstjärnan 

Ortodox 

Haram 

Omskärelse 

Protestantism 

Ramadan 

Isak 

Messias 

Mecka 

Skäktning 

Paradiset 

Allah 

Kosher 

Sakrament 

Muslim 

Treiff 

Konfirmation 

Profet 

Sukkot 

10 budord 

Vallfärd 

Jom Kippur 

Treenigheten 

Fasta 

Kippa 

Gamla testamentet 

Kalif 

Rabbin 

Nya testamentet 

Minaret 

Menora 

Frälsning 

Sura 

 

 

Här kan du hitta information:  

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen 

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen 

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam 

 

Filmer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4Vej0tdL1E (Berättelsen om Abraham) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W442xykfZqs&t=17s (Judendomen del 1) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrMVKhROk4I (Judendomen del 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bqi7abu_oQc (Judendomen del 3) 

 

https://www.so-rummet.se/content/latta-fakta-om-islam-viktiga-begrepp (Islam, viktiga begrepp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Genomgång av kristendomen

 • Genomgång Islam

 • Genomgång av judendomen

 • Genomgången om judendom

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: