Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs 5, kapitel 4, "Koordinatsystem och proportionalitet"

Skapad 2018-11-06 12:45 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att utveckla kunskaper om negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf.

Innehåll

          Förmågor

 

Problemlösningsförmåga:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

-tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

-tolka resultat och dra någon relevant slutsats

 

Begreppsförmåga:

-storleksordna enkla positiva och negativa heltal

-placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen

-visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp

 

Metodförmåga:

-rita koordinatsystem och gradera axlarna

-rita och ange punkter i koordinatsystem

-läsa av och tolka enkla data från grafer

-rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell

-använda enkla proportionella samband

 

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

-beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa

-föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

-ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband

 

          Hur det centrala innehållet ska behandlas

 

-genomgångar

-diskussioner i helklass och i mindre grupper

-arbete i Koll på matematik

-aktiviteter

 

          Så får eleverna visa sina kunskaper

 

-det dagliga arbetet på lektionerna

-muntliga diskussioner och resonemang

-Mattekollen

-test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: