Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De stora religionerna i världen

Skapad 2018-11-06 13:08 i Njutångers skola Hudiksvall
Nu ska vi jobba med de fem största religionerna i världen!
Grundskola 5 Religionskunskap

Vi jobbar med religionerna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- samtala och diskutera om olika religioner
- tolka olika religioner
- förstå olika begrepp

Centralt innehåll

Du kommer att jobba med:
- få/ta reda på fakta om de olika religionerna; kristendomen, judendomen, islam, hinduismen, buddhismen (och något om naturreligioner), t ex levnadsregler, högtider, viktiga personer
- att lära känna begrepp som hör till området
- parvis göra ett arbete om en av religionerna, och presentera det
- få till dig fakta genom att läsa, se på filmer, lyssna på kamrater samt samtala/resonera


Kunskapskrav

Du kommer att visa:
- att du vet vilka de stora världsreligionerna är
- att du har skaffat dig fakta, tillsammans med en kamrat, om en av religionerna
- att du kan delta aktivt i en redovisning,
- att du vet en del om religionernas levnadsregler, högtider, grundare, ålder, symboler, byggnader, skrifter, vilodagar, gudar, tro mm
- att du kan delta i samtal och resonemang om religionerna


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6

Matriser

Re
De stora religionerna i världen

Du vet vilka de stora världsreligionerna är.
Du är ännu osäker.
Du är relativt säker.
Du är säker.
Du har tagit in kunskaper om en av religionerna, och i någon form redovisat dessa kunskaper.
Du har ännu inte tagit in kunskaperna och /eller inte redovisat dem.
Du har visat relativt goda kunskaper, och du har redovisat dem.
Du har visat goda kunskaper och du har redovisat dem.
Du har kunskaper om religionernas levnadsregler, heliga skrifter, byggnader, högtider, grundare, ålder, symboler, vilodagar, gudar, tro.
Du har ännu inte visat dessa kunskaper.
Du har visat relativt goda kunskaper.
Du har visat goda kunskaper.
Samtala och föra resonemang om religionerna.
 • Re  C 6
Du deltar ännu inte eller lite i samtal/resonemang.
Du kan föra enkla samtal/resonemang.
Du kan föra relativt utvecklade samtal/resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: