Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 5

Skapad 2018-11-06 13:14 i Frötuna skola Norrtälje
Människokroppen åk 5
Grundskola 5 Biologi
Människan som den ser ut idag har bara funnit i 30000 år. Vi har förmågan att tala, skriva och tänka. Vi kan förmedla tankar och känslor och har hjärnor med hög kapacitet. Visste du att kroppen består av över 200 ben? Eller att en vuxen människa har ungefär 5 liter blod?

Innehåll

Tidsperiod: v. 34 - 46

Årskurs 5

Syfte:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
 • genomföra systemtiska undersökningar i biologi

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att läsa faktatexter tillsammans, se på filmer och diskutera innehållet. Du kommer att få träna begrepp med hjälp av olika datorövningar, svara på frågor enskilt och parvis. Du kommer att få göra något enkelt försök t.ex. testa vad som händer med pulsen i vila respektive ansträngning.

 

Kunskapskrav - du ska kunna:

  • hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar 
  • varför vila och sömn är viktigt för hälsan 
  • vikten av kostens betydelse för hälsan 
  • föra resonemang kring hur aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan 
  • läsa olika texter såsom faktatexter och artiklar för att söka information
  •  

Viktiga begrepp att kunna:

 

spjälka, förbränning, hemoblobin, vita och röda blodkroppar, blodplättar, lungblåsor, vener, artärer, puls, benmärg, kraniet, kotor, reflex, leder, nervsystemet, kolhydrater, mineraler, vitaminer, fett

 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda kunskaper och begrepp som beskriver kroppens delar och deras samband. Även din förmåga att söka information och använda den i text samt att kritiskt granska källor kommer att bedömas. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid samt på inlämningsuppgifter.

Matriser

Bi
Människokroppen åk 5

Bedömningen avser:

E
C
A
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp.
- VIlka människans stora organsystem är?
Eleven använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskaoliga termer och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskaplia termer och begrepp.
Eleven kan relatera till samband i människokroppen.
- Hur organsystemen samverkar? t.ex. Förklara vad som händer när du äter.
Eleven kan förklara vissa samband med vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan förklara med vardagliga termer och sina kunskaper i naturvetenskap, men inte helt korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva och förklara.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor om hälsa.
- Vad ska man tänka på för att leva hälsosamt?
Eleven kan göra ett eget ställningstagande och motivera det.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande, motivera det med sakliga argument samt utveckla argumenten.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande, motivera det med sakliga naturvetenskapliga argument för och emot samt se konsekvenserna.
Eleven kan söka information och granska källor.
- Vad man ska tänka på för att leva hälsosamt?
Eleven kan använda olika källor och värdera dem ur något perspektiv.
Eleven kan använda olika källor och värdera dem ur flera perspektiv.
Eleven kan använda olika källor värdera dem ur flera perspektiv samt resonera kring vilka intressen och värderingar som ligger bakom informationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: