Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aerobics - åk 7

Skapad 2018-11-06 13:16 i Palmbladsskolan Uppsala
Aerobics som moment i Rytm och Takt i Idrott och Hälsa.
Grundskola F Idrott och hälsa
Ni ska få prova på och lära er en vanlig typ av motionsform i form av Aerobics. Under arbetet kommer ni få lära er om vanliga rörelser som är förknippade med Aerobics och även hitta på egna rörelser som kan passa i ert egna Aerobicspass.

Innehåll

1. Syfte

Projektets syfte är att få prova på ett träningsprogram som är kopplat till musik och rytm och takt. Undervisningen syftar till att lära er kring hur en låt är uppbyggd med takter och hur man kan använda rörelser kopplat till musik som en form av träning.

2. Undervisningens innehåll 

Ni kommer under de närmaste veckorna att bli introducerade till vad Aerobics faktiskt är. Vi har spelat in en koreografi till en låt, den kommer vi att träna på alla tillsammans för att lyckas utföra rörelserna korrekt och i takt med musiken. Nr koreografin sitter så kommer ni bli indelade i grupper och där kommer ni få fortsätta att träna på Aerobicsprogrammet. 

 

Nästa del i undervisningen kommer att bli att tillsammans i gruppen förändra och utveckla Aerobics rörelserna i vissa moment utav koreografin. Vid tre moment i låten kommer ni att få hitta på egna rörelser och steg som är förknippade med momentet Aerobics. Att söka på Youtube är ett sätt att hitta inspiration på hur ni kan skräddarsy just er Aerobics. Detta genomför ni tillsammans i den valda gruppen och tränar på det under idrottslektionerna.

 

I slutet av projektet så kommer ni att få visa upp er Aerobics och hur ni har valt att forma den. Då kommer även bedömning att genomföras.

Upplägg:

V45 Lektion 1: Introduktion och genomgång av Aerobic, träning tillsammans och genomgång av de olika stegen

V45 Lektion 2: Repetition av Aerobic programmet från förra lektionen. Tilldelning av grupper och träna tillsammans för att lära sig koreografin.

V46 Lektion 1: Börja utveckla och förändra den befintliga Aerobicslåten, byta ut vissa steg mot nya. Använd Youtube som inspiration, träna på de nya stegen.

V46 Lektion 2: Fortsätta att utforma gruppens Aerobic med nya steg, träna in tillsammans så ni vet hur ni ska genomföra dem.

V47 Lektion 1: Träna tillsammans i grupperna, förbereda er för nästa lektions Aerobic uppvisning.

V47 Lektion 2: Träning + redovisning av Aerobics

3. Bedömningsuppgifter

Bedömningen av det här momentet kommer att handla om på vilken nivå eleven kan anpassa sina rörelser till takten och rytmen som finns i den valda låten. Bedömningsfaktorer är till exempel att utföra rörelserna korrekt (både arm- och benrörelser), att man hittar takten och sätter stegen på första takten, att man kommer ihåg stegen och koreografin, så att man lättare hänger med i låten.

 

 

Uppgifter

 • Aerobics - åk 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: