Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska F-klass 18/19

Skapad 2018-11-06 13:22 i Vessigebroskolan Falkenberg
Under året i förskoleklass kommer vi på ett lekfyllt sätt att arbeta med språket för att väcka nyfikenhet till läs och skrivutveckling.
Grundskola F Svenska
Vi vill på ett lustfyllt sätt utveckla elevernas språkliga och skriftliga förmåga. Detta gör vi genom sång, lek och lättare arbetsuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang.

Du ska få möjlighet att uttrycka dig i ord, berättande och bilder.Samt att lyssna på andra.

Att väcka nyfikenhet och intresse för att skriva och att läsa. 

Att väcka intresse för att lära dig och känna igen bokstäver.

Skriva ditt eget namn och känna igen andra namn och forma ord.

Du ska få lära dig rim, sätta samman ord samt ljuda.

Förstå och ta till sig lättare instruktioner.

Utvärderingen - vad och hur

Genom att observera när du pratar och berättar när vi har  olika språklekar.

Genom olika uppgifter och arbeten i skrift, bild och sång.

Uppföljning och samtal mellan oss pedagoger.

Undervisning och arbetsformer

Vi spelar olika rimspel och sjunger sånger, samt gör arbetsblad.

Träna att forma bokstäver.

Vi ljudar tillsammans.

Vi arbetar i helklass och halvklass

Eleverna tränar mycket på instruktioner.

Utveckla öga-hand koordinationen.

Högläsning och återberätta.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: