Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2018-11-06 13:28 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi undersöker barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp. Vi undersöker även våra närområden och hur olika platser ser ut beroende på var vi är och hur vi behandlar den.

Innehåll

Syfte

Att undersöka och skapa en relation till skogen och vår närmiljö, samt se likheter och skillnader i dessa.

Ett läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

 • Varje barn ska få möjlighet att lära sig vad som hör hemma i skogen/parken.
 • Varje barn ska få möjlighet att hitta sitt intresse i skog och park.
 • Varje barn ska få möjlighet att lära sig varför vi tar med oss vårt eget skräp när vi lämnar skogen.
 • Varje barn ska få möjlighet att förstå skillnader och likheter i de miljöer som de vistas i.

Tillvägagångssätt

 • Vi samlar skräp i skogen
 • Vi samlar löv, stenar, pinnar och kottar
 • Vi undersöker (utifrån barnens intresse) vilket material som finns i skog och parker.

Reflektion

 • En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.
 • Vi reflekterar i barngruppen vad det var vi gjorde sist och undersöker hur vi kan föra arbetet framåt.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålen.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: