Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa1 - insändare & instruktion, argumenterande text 6c ht '18

Skapad 2018-11-06 13:30 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om argumenterande texter och framför allt om insändare.

Innehåll

Arbetsgång

 • Vad är en insändare?
 • Läsa insändare
 • Genomgång av språkliga drag och struktur när man skriver en insändare
 • Skriva en insändare  enskilt och få respons av en kamrat (använd stödfrågor)
 • Justera/redigera insändaren och på den slutliga versionen bedömd i matrisen nedan

Läromedel

Kopierat material, genomgång på tavlan

Insändare:

Du ska skriva en insändare. Insändaren får handla om vad som helst. Skriv gärna om något som du är intresserad av och har åsikter om. Din insändare ska kunna läsas av barn och unga i din egen ålder. Den här uppgiften ska du skriva på ett dokument som du startar i din sv-mapp på Drive.

Insändaren ska innehålla:

 • rubrik
 • inledning
 • åsikt och argument
 • uppmaning eller förslag på lösning
 • avslutning
 • signatur

  

Bedömning

Insändaren bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva insändare

Innehåll

I
Begripligt innehåll en åsikt framgår i huvudsak ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten
Relativt tydligt innehåll en åsikt framgår relativt tydligt ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten
Tydligt innehåll en åsikt framgår tydligt ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten.

Struktur

I huvudsak fungerande struktur Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning
Relativt väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning texten är uppbygg med hjälp av enkla sambandsord.
Väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Texten är uppbyggd med hjälp av varierande sambandsord.

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med förhållandevis god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken med relativt god säkerhet
du använder reglerna för skiljetecken med god säkerhet
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: