Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk medvetenhet i förskoleklassen

Skapad 2018-11-06 13:48 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i MATEMATIK Magnus Stenbocksskolan läsåret 2010/2011
Grundskola F
Genom lek och aktiviteter vill vi väcka barnens intresse för matematik och lägga grunden för deras matematiska utveckling.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i sin vardag.

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler.

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar, kommunicera, reflektera och dra slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med RUM- BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv).

Storleksbegrepp, rangordning ( stor-liten, kort-lång,tung-lätt).

Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).

Enklare mönster.

Börja räkna från talraden 1-10 var som helst.

Sortera och klassificera (likheter/olikheter, färg , form och storlek).

Bilda par, lika, fler än, färre än, färst, hälften, dubbelt.

Ordningstalen ( första,andra osv).

Talområdet 0-5 ( antal, siffran,dela upp talet, räknesagor).

1 mer/ 1 mindre.

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar.

Stapeldiagram.

Vi gör det genom leken i

Samlingarna.

Skapande aktiviteter.

Musik.

Bygg och konstruktion.

Spela spel.

Idrott.

Teman.

Matematik utomhus.

Vi dokumenterar vår verksamhet och barnets lärande genom att:

Fotografera, bildpresentationer.

Barnens bilder och skapande alster.

Arbetsblad.

Utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: