Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Acrodans - åk 8

Skapad 2018-11-06 13:48 i Palmbladsskolan Uppsala
Acrodans, moment för rytm och takt
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Acrodans? Vad är det? I det sista momentet innan jul ska ni tillsammans i grupper få kombinera all typ av rörelse till musik, dans, gymnastik, formationer och att använda redskap i takt till musiken. Dessa moment kommer att skapa er alldeles egna Acrodans.

Innehåll

1. Syfte

Projektets syfte är att få prova på ett ny form av dans, där inte endast dans behöver utföras till takt och rytm, utan andra moment som är kopplat till musik och rytm och takt. Undervisningen syftar till att lära er kring hur en låt är uppbyggd med takter och hur man kan använda rörelser kopplat till musik i olika former. Syftet med grupparbete är att utveckla er förmåga att samarbeta tillsammans.

2. Undervisningens innehåll 

Ni kommer under de närmaste veckorna att bli introducerade till vad Acrodans faktiskt är. Vi har tittat på elevexempel och pratat om vad som ska finnas med i en Acrodans.

De moment som ska finnas med i er slutgiltiga Acrodans är:

- Dans, det kan vara all möjlig dans, allt från traditionell dans till moderndans, det kan vara gruppdanser eller pardanser som finns med som inslag. Ni kan även använda rörelser som är förknippade med träningsprogram till exempel Aerobics, Step eller Boxercise som utförs i rytm och takt till musiken. Använd gärna Youtube som inspiration, om ni söker på Just Dance så får ni upp många olika exempel på steg som ni skulle kunna använda i er Acrodans.

- Gymnastikrörelser, moment som kullebytta, hjula, stå på händer, gå på händer, utförande av hopp eller balansgång är inslag som kan finnas med i er Acrodans. Kom ihåg att alla behöver inte göra lika, men alla ska utföra något gymnastiskt i takt till musiker i er Acrodans.

- Redskap, ni i gruppen ska använda något i er dans som ni kan utföra en rörelse med någon gång i er låt. Det kan vara material som till exempel hopprep, rockring eller en boll. Att kunna hoppa i takt till musiken eller rocka en rockring till musik eller kasta en boll vid ett visst tillfälle i låten.

- Formation, ni är många i gruppen och tillsammans ska ni skapa en formation av något slag. Jag har flera exempel i pappersform som ni kan titta på, på idrottslektionerna. Det kan till exempel vara att ni tillsammans bildar en lite pyramid, likt cheerleading. 

 

Ni har blivit tilldelade grupper och ni har tillsammans valt en låt som ni ska skapa er Acrodans utifrån. Under de kommande lektionerna kommer ni att arbeta tillsammans i gruppen för att skapa er dans. Ett tips är att skriva ut låttexten på er låt och genomföra en musikanalys för att lättare koordinera vilka steg och rörelser ni behöver få in i er låt. Tänk på att ha en tydlig inledning och avslutning och att det som ni gör i refrängen återkommer genom hela låten. Fundera också på hur ni kan använda er scen, hur formerar ni er som grupp, delar ni upp er någon gång under låten och vilka redskap och material behöver ni för genomförande av Acrodansen.

 

I slutet av projektet så kommer ni att få visa upp er Acrodans och hur ni har valt att forma den. Då kommer även bedömning att genomföras.

Upplägg:

V45 Lektion 1: Introduktion och genomgång av Acrodans, träffa gruppen, bestämma låt och hur ni inleder er Acrodans

V45 Lektion 2: Ta med låttexten och genomför en musikanalys av er valda låt. Börja träna och sätta ihop steg som fungerar i refrängen

V46 Lektion 1: Fortsätt att träna på stegen till refrängen och bli klar med det, titta på en formation som ni skulle kunna utföra och välj vart i låten den ska genomföras

V46 Lektion 2: Börja mer introt utav låten och börja planera vers 1, danssteg, gymnastik, och material/redskap som ni behöver

V47 Lektion 1: Träna tillsammans i grupperna, fortsätt med verser och att få in de olika momenten i dansen.

V47 Lektion 2: Repetition och träning, hitta ett bra sätt att avsluta dansen.

V48 Går bort då ni är iväg på PRAO

V49 Lektion 1: Redovisning av Acrodanser och examination på momentet

3. Bedömningsuppgifter

Bedömningen av det här momentet kommer att handla om på vilken nivå eleven kan anpassa sina rörelser till takten och rytmen som finns i den valda låten. Bedömningsfaktorer är till exempel att utföra rörelserna korrekt (både arm- och benrörelser), att man hittar takten och sätter stegen på första takten, att man kommer ihåg stegen och koreografin, så att man lättare hänger med i låten.

Uppgifter

 • Acrodans - åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: