Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-11-06 13:58 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 5 Fysik Biologi
Arbetsområdet kroppen! Du kommer att få lära dig massvis om kroppen t ex om olika organsystem och våra sinnen!

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med följande delar i kroppen genom att titta på film, läsa artiklar, arbeta på Ipad, diskutera laborera och skriva:

- Cellerna

- Huden

- Skelettet

- Musklerna

- Hjärtat och blodet - Andningsvägarna

- Mag-tarmsystemet - Nervssystemet

- De fem sinnena; syn, hörsel, lukt, smak och känsel

 

Det här är ett stort arbetsområde och därför är det uppdelat i olika moment. Till varje moment finns lärandemål för eleverna (dvs det som eleverna ska lära sig)

Moment 1:

Introduktion + celler, hud, skelettet, muskler

 

CELLER

Du skall veta:

• Vad en cell gör.

• Hur det blir fler celler.

• Namnen på minst fyra olika sorters celler.

• Hur länge cellerna lever.

• Vad som händer med de döda cellerna.

 

HUDEN

Du skall veta:

• Vad de tre lager som huden består av heter samt kort förklara vilken uppgift varje

lager har.

• Vad som händer i huden när du blir varm.

• Vad dessa ord betyder/kunna förklara dem: talg, porer och pigment.

 

SKELETTET

Du skall veta:

• Namnen på minst fem skelettben.

• Vilken uppgift avlånga rörben har samt kunna namnge minst två rörben.

• Vilken uppgift platta ben har samt kunna namnge minst två platta ben.

• Att benmärg finns i skelettbenen och att den tillverkar röda och vita blodkropper.

• Hur de två olika ledtyperna: kulled och gångjärnsled rör sig samt ge exempel på var

de finns i kroppen.

• Vad dessa ord betyder/kunna förklara dem: kalk, benmärg och brosk.

• Veta vad skelettet behöver för att må bra.

 

MUSKLERNA

Du skall veta:

• Namnen på minst fem olika muskler/muskelgrupper.

• Att det finns tre olika slags muskler, skelettmuskler, glatta muskler och hjärtmuskeln,

var de sitter samt hur de fungerar.

• Att musklerna oftast arbetar i par samt kunna ge exempel på något sådant

muskelpar.

• Vad musklerna behöver för att de ska fungera så bra som möjligt.

 

Moment 2:

Blodomloppet, luftvägarna:

 

BLODOMLOPPET

Du skall veta:

• Vad blod består av

• Vilka uppgifter blodet har

• Vad som händer när du får ett sår

• Hur ditt hjärta ser ut (enkel bild med förmak, kammare och aorta)

• Hur blodet går runt i kroppen

• Hur kroppen försvarar sig mot infektioner

• Skillnaden på bakterier och virus

• Vad allergi är

 

LUFTVÄGARNA

Du skall veta:

• Vilka delar luftvägarna består av

• Vad som sker med syre och koldioxid i lungblåsorna

• Vilka muskler som arbetar när du andas

• Vad som händer med luftrören när man har astma och vad astma kan bero på

• Varför du har hår i näsan

 

Moment 4:

Matstpjälkningsorganen, levern och njurarna, nervsystemet 

MATSPJÄLKNINGSORGANEN

Du skall veta:

• Vilka olika delar som maten passerar genom kroppen samt det viktigaste som

sker med maten i dessa delar

• Varför vi behöver näringsämnena protein, kolhydrater, fett, mineraler och

vitaminer samt i vilken mat de finns

 

LEVERN OCH NJURARNA

Du skall veta:

• Vad levern gör

• Vad njurarna gör

• Vilka delar urinvägarna består av

 

NERVSYSTEMET

Du skall veta:

• Vilka tre delar hjärnan består av samt deras uppgift

• Vad hjärnbarken är samt vad den gör

• Vad en reflex är

• Att nerver är sammansatta i ett nätverk som når kroppens alla delar och att de går

genom ryggmärgen

• Att nervsystemet skickar signaler fram och tillbaka mellan hjärnan och alla delar i

kroppen

 

Moment 5:

Sinnena, Ljud och Ljus :

SINNENA

- Namnge de fem sinnena smak, lukt, känsel, syn och hörsel

- Att sinnena samlar in information som går till hjärnan

- Vilka smaker du kan känna

- Vilka olika slags känsel du har

 

 LJUD OCH LJUS

- Veta hur ljus uppfattas av ögat.

- Veta hur ljud uppfattas av örat.

- Veta hur ljud uppstår och breder ut sig.

 

Jag kommer att bedöma dig utifrån kunskapskraven och förmågorna som tillhör området kroppen. Under varje lektion så kommer jag att titta på hur du jobbar, resonerar, hittar fakta, kommunicerar, samt har förståelse för och använder biologiska begrepp.

Efter ett avslutat moment kommer jag att lägga in kunskapskontroller där du skriftligt får visa mig vad du har lärt dig. Detta kommer inte att ske efter varje moment. 

Uppgifter

 • Pod om blodomloppet och andningsorganen

 • Experiment - ta pulsen

 • Instuderingsmaterial till kunskapstest om celler och hud

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: