Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2018-11-06 14:00 i Almekärrsskolan Lerum
En LPP under vår i år 5
Grundskola 5 Engelska
Engelska år 5

Innehåll

syfte

 

Ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare ( Lgr-11)

Centralt innehåll

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att tala, samtala, lyssna och skriva på engelska. Under lektionerna kommer vi att lägga fokus på:

 • att tala mycket engelska
 • att ta emot instruktioner på engelska både muntligt och skriftligt
 • att ha muntliga presentationer, att berätta på engelska om något som är välbekant
 • att ställa frågor till andra och delta i diskussioner på engelska
 • att lyssna och se på engelska filmer och berättelser för att förstå talad engelska
 • olika slags artighetsfraser i tal och skrift
 • olika språkliga företeelser i uttal och stavning
 • olika grammatiska strukturer
 • läsa olika slags engelska texter
 • olika levnadssätt och traditioner i olika engelsktalande länder

Metod

För att du ska få möjlighet att lära det här ska vi på lektionerna:

  • tala mycket engelska, ställa frågor, svara och diskutera
  • öva på många nya ord, uttal och dess betydelse men också olika synonymer
  • ha muntliga och skriftliga presentationer
  • lyssna på engelska berättelser
  • se på engelska filmer
  • läsa engelska texter 
  • skapa egna engelska texter
  • Spela engelska spel
  • Leka engelska lekar
  • arbeta med olika arbetsuppgifter där du övar dig på engelsk grammatik och ordförståelse
  • arbeta med att lära känna levnadssätt och traditioner i olika engelsktalande länder

Kunskapskrav

 Det som kommer bedömas är:

 • att du deltar aktivt under lektionerna och talar engelska, dels helt fritt men också för att svara på frågor
 • att du lär dig nya ord för att utöka ditt ordförråd, både uttal och hur de stavas
 • att du lyssnar och förstår talad engelska,
 •  att du förstår instruktioner och olika fraser
 • att du kan läsa enkla texter på engelska
 • att du kan skriva egna kortare texter på engelska
 • att du kan översätta engelska

 

 

Uppgifter

 • Engelska lyssna

 • Engelska lyssna

 • Engelska lyssna

 • Engelska skriva

 • Engelska skriva

 • Engelska skriva

 • Engelska läsa

 • Engelska läsa

 • Engelska läsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: