👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - symboler, talkombinationer och räknemetoder

Skapad 2018-11-06 14:05 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 Matematik
I detta arbetsområdet kommer vi arbeta med sambanden mellan räknesätten, utnyttja talfamiljernas uttryck vid addition och subtraktion samt utföra beräkningar med effektiva strategier i huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Innehåll

Bedömning:

Observera elevernas arbete enskilt och i par/grupp. 

Samtal med eleven.

Elevens egna utvärdering.

Diagnos.

 

Tidsplan:

Höstterminen 2018- Vårterminen 2019

 

Begreppslista:

 • siffra
 • tal
 • addition
 • subtraktion
 • division
 • multiplikation
 • talfamilj
 • likhetstecknet
 • huvudräkning
 • skriftliga räknemetoder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3