Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten och Människan

Skapad 2018-11-06 14:07 i Hannaskolan Grundskolor
Jorden, klimatzoner, befolkningsfördelning
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi lever på jorden, men vi lever på dess villkor. Trots att teknik och utveckling har gjort att vi kan kontrollera mycket så är det i slutändan människan som alltid måste anpassa sig till sin omgivning.

Innehåll

Tema: Jorden och Människan

Vi lever på jorden, men vi lever på dess villkor. Trots att teknik och utveckling har gjort att vi kan kontrollera mycket så är det i slutändan människan som alltid måste anpassa sig till sin omgivning.

Du kommer få visa dina kunskaper vid olika mindre inlämningsuppgifter som görs under lektionstid

När vi har klarat av temat kommer du ha kunskaper om följande:
Hur klimatet fungerar
Olika klimat zoner och naturtyper runt om i världen
Hur människors samhällen påverkas av klimatet
Hur klimatförändringar påverkar människan

 

Centralt innehåll från kursplanen som berörs i:

 

Samhällskunskap:

 

Historia:

 

Religion:

 

Geografi:

-        Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

-        På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

-        Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

-        Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

-        Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

-        Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: