Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva: Etik, moral och mod 2

Skapad 2018-11-06 14:48 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska
Vi ska arbeta med etik, moral och mod och se en film där flera dilemman och utmaningar visas. Du ska sedan diskuteras filmens karaktärer med dina klasskamrater i mindre grupper.Du har också en skrivuppgift kring ämnet som ska göras. Till sist ska du göra ett läsförståelseprov under lektionstid.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig grunden i hur man kan skriva en berättelse och vad som är speciellt för den genren. Du ska kunna skriva en egen text och kunna bearbeta den med hjälp av kamratrespons.

Arbetets innehåll

Vi kommer att samtala om etik, moral och mod samt se en film. Ni får möjlighet att titta/läsa olika berättelser och se hur de är uppbyggda.Vi kommer också att titta på språket och grammatiken i texterna.  Vi går igenom dem och du får lära dig vad som skall finnas med i en berättande text. 

 

Arbetssätt och redovisningsform

 

  • Samtala och få förförståelse kring begreppen etik, moral och mod.
  • Se en film och anteckna några av filmens karaktärer
  • Delta i gruppsamtal
  • Arbeta med språket och grammatiken.
  • Skriva en text.
  • Arbeta med kamratrespons.
  • Delta i ett läsförståelse test kring ämnet.

 

Bedömning

Bedömningen på den egna skrivna texten kommer ske utifrån matriser där jag tittar på:

* hur väl du anpassar språket utefter vilken mottagaren är

* hur väl innehållet stämmer överens med texttypen och temat

* hur väl  du kan använda dig av rätt stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, satsdelar samt ämnesspecifika ord

* hur god din läsförståelse är

Uppgifter

  • Etik, moral och mod.

Matriser

Sv
Gränby totalmatris i svenska 7-9

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **viss** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om **tydligt framträdande budskap** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **komplex** uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge **enkla** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl** fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del** underbyggda argument på ett sätt som till **viss del för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl** underbyggda argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl** underbyggda argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: