Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meningen med att leva

Skapad 2018-11-06 14:53 i Hannaskolan Grundskolor
Filosofi
Grundskola 7 – 9 Historia Religionskunskap
Vad är meningen med att leva? Olika människor kommer ge olika svar. Filosofer har alltid funderat på den största frågan av alla och alla har gett olika svar. Kristendom erbjuder ett svar, humanisten ett annat medans Buddisten ger ett annat. Dessa frågor och mycket mer ska vi beröra under de kommande veckorna.

Innehåll

Tema: Meningen med att leva

Vad är meningen med att leva? Olika människor kommer ge olika svar. Filosofer har alltid funderat på den största frågan av alla och alla har gett olika svar. Kristendom erbjuder ett svar, humanisten ett annat medans Buddisten ger ett annat. Dessa frågor och mycket mer ska vi beröra under de kommande veckorna.

 

Centralt innehåll från kursplanen som berörs i:

 

Samhällskunskap:

 

Historia:

 

Religion:

-        Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

-        Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

-        Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

-        Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

-        Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

 

Geografi:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: