Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Game

Skapad 2018-11-06 14:54 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 2 Engelska
På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Vi kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Förstå tydlig talad engelska
 • Berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.
 • Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Se filmer för barn och förstå dess innehåll

 Så här ska vi arbeta...

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, göra dramaövningar och spela spel. Vi fortsätter att titta på programmet "The game" och gör efterföljande uppgifter.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • deltar vid hörövningar, filmer och lekar och du visar ett intresse för ämnet
 • visar att du förstår tydlig talad engelska genom att vara delaktig i aktiviteterna
 • säger enkla meningar på engelska
 • svarar på enklare frågor
 • följer enkla instruktioner
 • bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: